Przyjazne Miasto

II Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości z ESBANKIEM Bankiem Spółdzielczym

Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości przez ESBANK Bank Spółdzielczy niejedno ma imię. W kwietniu 2018 r. Bank uczestniczył jako Partner Główny Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości. Druga edycja święta lokalnego biznesu, będącego platformą wymiany doświadczeń, pomysłów i inspiracji, upłynęła pod hasłem partnerstwa publiczno-prywatnego.

„Partnerstwo Publiczno–Prywatne: innowacja w zarządzaniu?” – odpowiedzi na to tytułowe pytanie 18 kwietnia 2018 r. szukali uczestnicy II Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości. Organizatorem wydarzenia była Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku, której Członkiem od wielu lat jest ESBANK Bank Spółdzielczy. Kolejny rok z rzędu Bank, zgodnie z misją polskich banków spółdzielczych zainteresowany wszechstronnym wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz lokalnego środowiska, został Partnerem Głównym wydarzenia.

Celem Forum  było upowszechnienie wiedzy na temat zalet i szans płynących z zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego jako narzędzia – zarówno dla sektora prywatnego, jak i instytucji publicznych – a także przedstawienie stanu prawnego i polityki rządu wobec PPP, w tym możliwości wsparcia dla przedsiębiorców i samorządów. Temat zgłębiono zarówno w teorii, za sprawą prelekcji zaproszonych gości, jak i w praktyce, podczas prezentacji dobrych praktyk i warsztatów . Nie zabrakło także stoisk informacyjnych uczestników Forum oraz firm i instytucji zrzeszonych w radomszczańskiej RIP-H, w tym także ESBANKU Banku Spółdzielczego. Podczas minitargów ofertę dedykowaną Klientom firmowym prezentowali pracownicy Wydziału Klienta Korporacyjnego.

W finale Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości organizatorzy nagrodzili także wyróżniające się instytucje i lokalne firmy w ramach towarzyszącego imprezie Radomszczańskiego Konkursu Przedsiębiorczości. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 200 osób – w tym m.in. posłowie, przedstawiciele resortów gospodarczych, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Specjalnej  Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, Banku Gospodarstwa Krajowego, a także samorządowcy oraz lokalni przedsiębiorcy. Impreza została objęta patronatem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wojewodę Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Krajową Izbę Gospodarczą i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.