Gepardy Biznesu

IGLOOCAR Sp. z o.o. w Dębicy jest Gepardem Biznesu 2015

IGLOOCAR Sp. z o.o. w Dębicy zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 14,8 proc.

IGLOOCAR Sp. z o.o. w Dębicy wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 14,8 proc.  To oznacza, że IGLOOCAR Sp. z o.o. w Dębicy rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe IGLOOCAR Sp. z o.o. w Dębicy
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 48985 49384 0,8
Zysk netto w tys. zł 1615 2123 31,5
Kapitał własny w tys. zł 9221 10344 12,2
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 44,4
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 14,8
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 3,3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 4,3
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 7,6
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 3,8

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez IGLOOCAR Sp. z o.o. w Dębicy.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.