Wyróżnieni

Helio S.A. to Gepard Biznesu 2023 i Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2023

Helio S.A. w Wyględach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2023 i XVI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2023 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozwijała się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2020-2022 wyniosła w jej przypadku 162 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2023.

Jej wartość rynkowa w grudniu 2023 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 127 mln zł, co dało jej tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2023.

HELIO S.A. jest potentatem rynku bakalii i mas do ciast w Polsce. Produkty sprzedawane są pod parasolową marką HELIO. Jest także wiodącym producentem marek własnych, które dostarczane są m.in. do największych sieci handlowych w Polsce i Europie.

Nadrzędną wartością firmy jest jakość na najwyższym poziomie. Dlatego zakład HELIO certyfikowany jest według międzynarodowego standardu jakości i bezpieczeństwa produkcji żywności BRC – Global Standard for Food Safety, który uważany jest za wzorzec dla najlepszych praktyk w przemyśle spożywczym.

Godnym uwagi jest również fakt, że od 2007 r. HELIO S.A. jest spółką publiczną, której papiery wartościowe notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Transparentna sytuacja finansowo-prawna czyni z niej stabilnego i wiarygodnego partnera dla wszystkich grup interesariuszy.

Zdjęcie ze strony https://www.facebook.com/HelioBakalie

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa jest wynikiem przemyślanej strategii ekspansji. Na rynkowy sukces duży wpływ ma innowacyjność i technologiczne zaawansowanie infrastruktury produkcyjnej, w której rozbudowę spółka stale inwestuje. Dzięki temu proces produkcji staje się tańszy i szybszy, a firma potrafi błyskawicznie reagować na zmieniające się trendy. HELIO posiada nowoczesny zakład w Brochowie k. Sochaczewa będący jednym z największych kompleksów produkcyjno-magazynowych w branży bakaliowej w Europie.

Blisko 30 lat doświadczeń, bezpośredniej współpracy i budowania relacji z dostawcami surowca, sprawiają, że HELIO jest dziś znanym i cenionym importerem bakalii na wszystkich kontynentach. HELIO współpracuje z plantatorami z Europy, Azji, Ameryki Południowej i Północnej, a także Afryki, Australii i Oceanii.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://helio.pl

#europejskafirma.pl #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy firm w Polsce. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w grudniu 2023 r.

C/Z: 9,1

C/WK: 1,11

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z grudnia 2023 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2022 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2023 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2022 r. i wskaźnika C/Wk w grudniu 2023 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2023 r.

Autor: Jerzy Krajewski