Aktualności

Grupa MOL prezentuje wyniki za trzeci kwartał – najlepszy od trzech lat

  • W trzecim kwartale 2018 r. oczyszczony wynik CCS EBITDA Grupy wzrósł o 23 proc. do poziomu 708 mln USD. Cel na cały rok 2018 to 2,4 mld USD.
  • Udział segmentu Upstream w wynikach Grupy skoczył o 70 proc. r/r, podczas gdy segment Usług Konsumenckich osiągnął najlepszy wynik w historii.
  • Zysk netto wyniósł 323 mln USD w trzecim kwartale i 835 mln USD od początku roku 2018.

 Grupa MOL  31 października 2018 r. podała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2018 r. Znaczący wzrost wyniku CCS EBITDA w trzecim kwartale przyczynił się do przekroczenia progu 2 mld USD za pierwszych dziewięć miesięcy roku 2018.

Segment Upstream zanotował 70 proc. wzrost w stosunku do trzeciego kwartału ub.r., przynosząc 319 mln USD EBITDA, głównie dzięki rosnącym cenom ropy i gazu. Średnia dzienna produkcja wyniosła w trzecim kwartale 108,3 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boepd), a rosnąca produkcja na złożu Catcher w UK w dużym stopniu zrównoważyła wpływ typowych w tym okresie prac remontowych instalacji.

 

Segment Downstream zanotował w trzecim kwartale niemal niezmieniony wynik CCS EBITDA na poziomie 262 mln USD, pomimo niższej marży rafineryjnej i petrochemicznej. Spadająca marżowość w dużym stopniu została skompensowana wyższą produkcją i poprawą marży na sprzedaży produktów rafineryjnych w trzecim kwartale.

 

Segment Usług Konsumenckich wciąż notuje dwucyfrowe wzrosty, dzięki rosnącej zyskowności oferty pozapaliwowej oraz pozytywnym trendom na rynku paliw. Segment kolejny raz ustanowił rekordowy wynik na poziomie 147 mln USD, notując 11 proc. wzrost r/r. Na rozwój segmentu największy wpływ ma rosnąca sieć sklepów Fresh Corner, których liczba wzrosła w ostatnim roku z 363, do 606 punktów.

 

Wynik niższy niż w ubiegłym roku zanotował segment Gas Midstream. W związku z rosnącymi cenami energii i niższymi wolumenami przyniósł w ostatnim kwartale wynik EBITDA na poziomie 25 mln USD.

Zsolt Hernádi, Prezes i CEO Grupy MOL podsumował: „Solidny wynik za trzeci kwartał pozwoli nam bez problemu osiągnąć lub nawet przekroczyć tegoroczny cel CCS EBITDA, wyznaczony na poziomie 2,4 mld USD. Jednocześnie, ostatnie trzy miesiące przyniosły dalsze postępy w naszej transformacji biznesowej. Zwiększyliśmy zarówno wynik EBITDA, jak i wolne przepływy gotówkowe o ponad 20 proc. Dzięki rosnącym cenom ropy naftowej, segment Upstream odpowiadał za największą część wpływów. Jednocześnie segment usług konsumenckich kontynuował dwucyfrowe wzrosty, a segment Downstream utrzymał wynik porównywalny z zeszłorocznym, pomimo mniej korzystnych warunków makroekonomicznych. W trzecim kwartale zawarliśmy również kontrakty EPC w ramach naszego flagowego projektu Polyol, a także strategiczne partnerstwo w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych.”

 

About MOL Group

Grupa MOL to zintegrowany, międzynarodowy koncern naftowy i gazowy, z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa jest aktywna w ponad 30 krajach, zatrudnia 26 tys. pracowników na całym świecie i posiada ponad 100 lat doświadczenia w branży. Działalność poszukiwawczo-wydobywcza MOL bazuje na ponad 80 latach doświadczeń w branży węglowodorów. Zróżnicowane portfolio Grupy w tym zakresie obejmuje obecność w 13 krajach, w tym działalność wydobywczą w 8 krajach. Grupa MOL prowadzi cztery rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji, a ponadto posiada sieć blisko 2 tys. stacji paliw w 9 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.