Wyróżnieni

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wejherowie to Gepard Biznesu 2022

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wejherowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 171,6 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Spółdzielnia została zawiązana 18 maja 1945 roku i była „spadkobiercą tradycji” przedwojennej spółdzielni rolniczo – handlowej  „Rolnik” w Wejherowie. Członkami założycielami było 31 osób. Była to spółdzielnia  działająca początkowo na terenie Wejherowa, Rumi i Gdyni.

Od czasu  rozpoczęcia działalności gospodarczej, to jest od dnia 14 kwietnia 1946 r. do końca 1946 roku,  Spółdzielnia już posiadała:      3 sklepy,  stołówkę, tartak, młyn i gorzelnię, oraz  zatrudniała 48 pracowników i zrzeszała 173 członków z udziałami o  łącznej wartości 29.900,- zł..

W roku 1948 poza wyżej wspomnianymi obiektami posiadała już 11 sklepów, magazyn hurtowy, restaurację, stację benzynową, magazyn towarów masowych i kopalnię torfu. Zatrudnienie wzrosło do 61 pracowników, natomiast stan członków wzrósł do 656 osób. Działalność gospodarcza prowadzona była na terenie Wejherowa, Gniewina, Redy, Rumi i Gdyni.

W roku 1948 nastąpiła integracja spółdzielczości  „Samopomoc Chłopska” w Polsce, a na tutejszym terenie powstał Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „SCh”, który przejął Powiatową Spółdzielnię Rolniczo-handlową ”Rolnik” (20.12.1949 r.) i  zrzeszył 12 spółdzielni powiatu morskiego z siedzibą w Wejherowie, w ramach którego funkcjonowała Spółdzielnia w Wejherowie, oraz GS w ; Pucku, Pogórzu, Krokowej, Wierzchucinie, Strzelnie, Szemudzie, Luzinie, Chwaszczynie, Linii, Łęczycach.

PZGS został przekształcony w Rejonowy ZGS w dniu 28.02.1961 r. zrzeszający spółdzielnie z powiatów Lębork, Puck i Wejherowo.

W grudniu 1967 r. oddano do użytku w Gminnej Spółdzielni w Wejherowie wiele znaczących inwestycji, m. innymi  piekarni z ciastkarnią i bazy magazynowo-skupowej w Redzie przy ul. Spółdzielczej, a w grudniu 1970 r. wybudowano i oddano do użytku kompleks handlowy z Domem Towarowym  ze stoiskami; obuwniczym, konfekcyjnym, metrażem, pasmanterią, pawilonem AGD oraz z restauracją  „Jubilatka” w Redzie przy ul. Gdańskiej.

W dniu 1.03.1974 roku nastąpiła  kolejna reorganizacja spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” na terenie województwa gdańskiego, gdzie na bazie powiatowych i rejonowych związków powstały Gminne Spółdzielnie obejmujące swym zasięgiem działania teren powiatu. Rozwijający się powszechny system gospodarki nakazowo-rozdzielczej w kraju spowodował dynamiczny rozwój handlu spółdzielczego, pomimo występujących braków podstawowych artykułów branży spożywczej, limitów sprzedaży materiałów budowlanych i środków do produkcji rolnej objętych rozdzielnictwem władz administracji terenowej. Prowadzona w ten sposób polityka państwa pomimo wspomnianych trudności nie tylko zaopatrzeniowych jednak przyczyniła się pozytywnie do funkcjonowania spółdzielni.

Dynamiczny rozwój spółdzielni w latach 1974 -1983 doprowadził ją w roku 1983 do stanu zatrudnienia blisko 1500 pracowników, oraz czterech  tysięcy członków, a  terenem jej działania były miasta; Wejherowo, Reda, Rumia, Gdynia, oraz gminy; Wejherowo, Luzino, Gniewino, Szemud, Linia, Łęczyce.

W grudniu 1976 r. wybudowała i oddałą do użytku dużą mieszalnię pasz w Wejherowie przy ul. Budowlanych. Prowadziła wtedy 160 sklepów, 3 domy towarowe, 9 baz magazynowo-skupowych, 10 restauracji i barów, 5 piekarń, 2 masarnie, 3 wytwórnie napojów chłodzących i rozlewnie piwa, 2 mieszalnie pasz, wytwórnię cukru pudru i szereg innych mniejszych placówek produkcyjnych i usługowych.

Z woli członków wydzielono z dniem 1 stycznia 1984 r. z tej spółdzielni Gminną Spółdzielnię w Luzinie, a z dniem 1 kwietnia 1985 r. przyłączono do niej oddziały w Linii i Łęczycach, które wkrótce również przekształciły się w samodzielne spółdzielnie.

Transformacja ustrojowa w roku 1989 i „wolność gospodarcza” spowodowały, że spółdzielnie w Luzinie, Linii i Łęczycach z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną i finansową zakończyły swoją działalność w połowie lat 90-tych, również z woli ich członków poprzez likwidację.

Od 2000 roku prezesem Zarządu jest Zbigniew Kołodziejczyk dotychczasowy główny księgowy i członek Zarządu od 1988 roku.  Natomiast funkcję głównego księgowego i pełnomocnika Zarządu pełni od 2005 roku Bronisława Pestka.

Wybudowaną w 1967 r. piekarnię z ciastkarnią w Redzie poddano gruntownej  modernizacji w latach 2000 – 2002. W roku 2005 spółdzielnia wdrożyła w niej nowoczesne systemy  kontroli jakości ISO 9001:2008, oraz System Bezpieczeństwa Żywnościowego HACCP. Wysoka jakość  produkowanego pieczywa i wyrobów ciastkarskich zyskała uznanie konsumentów, a także jest wyróżniana w konkursach i targach branżowych organizowanych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, regionalnym i lokalnym oceniających nasze wyroby, nowości produkcyjne i  ich jakość.

Piekarnia. Zdjęcie ze strony http://gssch.com.pl

Spółdzielnia obecnie zrzesza 50 członków i zatrudnia ponad 80 pracowników wraz z uczniami nauki zawodu sprzedawcy i piekarza. Prowadzi swoją działalność  na terenie miast Wejherowa i Redy oraz  gmin Wejherowo, Szemud i Gniewino.

Spółdzielnia obecnie dysponuje 42 własnymi obiektami handlowymi o łącznej  powierzchni użytkowej ponad 16 tysięcy mkw oraz jest właścicielem gruntów i placów składowych o łącznej powierzchni ponad 10 ha. z notarialnym tytułem własności. Prowadzimy działalność handlową w 10 placówkach o łącznej powierzchni ponad 2.800 mkw , natomiast pozostałe sklepy i magazyny są wydzierżawione.

Dobra od lat sytuacja finansowa spółdzielni pozwala na inwestowanie w modernizacje w celu poprawy funkcjonalności i estetyki posiadanego majątku trwałego i obrotowego bez korzystania z różnego rodzaju dofinansowania i kredytów bankowych.

W roku 2014 otworzyła zmodernizowany za ponad 600 tys. zł. o powierzchni 360 m² nowoczesny pawilon handlowy branży spożywczo-przemysłowej w Szemudzie.

W okresie ostatnich 10 lat na inwestycje własne wydatkowała blisko 4 mln. zł., a na remonty blisko 2,5 mln zł, wyłącznie z własnych środków finansowych. Są to bardzo poważne nakłady pozwalające na utrzymywanie realnie wysokiej wartości posiadanego majątku trwałego. Również wskaźniki ekonomiczne oceniające sytuację finansową spółdzielni pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej http://gssch.com.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #gepardbiznesu #businessgepard

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2021 r.

C/Z: 34,60

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.