AktualnościWyróżnieni

Global Food Hygiene D.Urbański Sp. k. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma i Worldwide Company 2022

Global Food Hygiene D.Urbański Sp. k. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i X edycji Konkursu Worldwide Company 2022 na podstawie danych finansowych.

Działa bowiem efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2020 i 2021 r. osiągnął poziom 34,2 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2022 r. została w sposób bardzo uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na ponad 64,6 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Eksportowało w 2021 r. do 21 krajów, dzięki czemu uzyskało tytuł Worldwide Company 2022.

Spółka od wielu lat jest producentem, importerem oraz dystrybutorem artykułów BHP dla sektora spożywczego. Jako dystrybutor i producent fartuchów foliowych zaopatruje wiele polskich zakładów w odzież jednorazową, artykuły BHP, systemy dozowania oraz narzędzia okołorozbiorowe. Jest jednym z największych producentów odzieży jednorazowej w Polsce.

Produkcja fartuchów foliowych w firmie Global Food Hygiene

Z roku na rok zwiększa zasięg sprzedaży za granicę. Dzięki zachowaniu jakości produktów, efektywnych procesów sprzedażowych, stałej modernizacji maszyn i ciągłej analizie potrzeb klientów rośnie wartość rynkowa przedsiębiorstwa. Inwestuje we własną flotę samochodową, co umożliwia kontrolowany i profesjonalny transport zamówienia albo pozyskanie odpowiednich produktów umożliwiających sprawny proces produkcji. Zatrudnienie osób w krajach azjatyckich, umożliwia jeszcze lepsze dbanie o interesy klientów.

Więcej o firmie pod adresami:

https://globalhygiene.pl/

https://www.facebook.com/GlobalFoodHygiene/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z,

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2022 r.

C/Z: 9,2

C/WK: 1,18

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202203_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2022 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2022 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2021 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2022 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2021 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2022 r.  Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2022 r.