Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2014 wśród spółdzielni przemysłu spożywczego

Spośród 11 spółdzielni przemysłu spożywczego , których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2014 uzyskało 8 spółdzielni, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2014 wzrosła o minimum 10 proc. Na podium znalazły się: Spółdzielnia Pokój,  Spółdzielnia Pracy MUSZYNIANKA i  PIWNICZANKA Spółdzielnia Pracy.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez dziesięć lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2014 na zlecenie Instytut u Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2013 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 11 spółdzielni przemysłu spożywczego (bez mleczarni z PKD od 1061Z do 1107Z), które spełniły te kryteria, i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 roku i koniec marca 2014 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podaje obecnie wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z (Cena/Zysk) w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK (Cena/Wartość księgowa) w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z (Cena/Zysk) w marcu 2014 r.: 17,7
C/WK (Cena/Wartość księgowa) w marcu 2014 r.: 1,38.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Spośród 11 spółdzielni przemysłu spożywczego , których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2014 uzyskało 8 spółdzielni, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2014 wzrosła o minimum 10 proc.

Na podium znalazły się: Spółdzielnia Pokój,  Spółdzielnia Pracy MUSZYNIANKA i  PIWNICZANKA Spółdzielnia Pracy.

Gepardy Biznesu 2014 wśród spółdzielni przemysłu spożywczego według wzrostu wartości rynkowej
Lp. Nazwa spółdzielni Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2012 w tys. zł Wartość rynkowa w marcu 2014 w tys. zł Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2012-marzec 2014 w proc.
1 Spółdzielnia Pokój Bielsko-Biała 8709 37778 334
2 Spółdzielnia Pracy MUSZYNIANKA Krynica-Zdrój 256018 446627 75
3 PIWNICZANKA Spółdzielnia Pracy Piwniczna-Zdrój 41497 70592 70
4 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Burkatów 6071 8772 45
5 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Bogatyni Bogatynia 1083 1388 28
6 APIS Spółdzielnia Pszczelarska Lublin 5596 6790 21
7 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Żmigrodzie Żmigród 826 942 14
8 Społem PSS Spójnia Miastko 1220 1346 10
Pozostałe spółdzielnie przemysłu spożywczego
9 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Nowym Stawie Nowy Staw 993 1009 2
10 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Skarszewach w likwidacji Skarszewy 3302 3171 -4
11 Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie Warszawa 84317 71961 -15

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2011, 2012 i 2013,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011, 2012 i 2013,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011, 2012 i 2013,
4. Dodatni zysk netto we wszystkich latach 2011, 2012 i 2013,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.