Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2013 produkcji żywności homogenizowanej i dietetycznej

Spośród 11 przedsiębiorstw branży produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej , których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskało 7 firm, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się: GEO – POLAND Sp. z o.o.,  Hi Tec Nutrition Sp. z o.o. i  Verco Sp. z o.o.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez osiem lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2013 na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2012 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 11 takich przedsiębiorstw w branży produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD_2007 o numerze 1086Z) i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje obecnie do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z w marcu 2013 r.: 15,38
C/WK w marcu 2013 r.: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Spośród 11 przedsiębiorstw branży produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej , których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskało 7 firm, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc.

Na podium znalazły się: GEO – POLAND Sp. z o.o.,  Hi Tec Nutrition Sp. z o.o. i  Verco Sp. z o.o.

 

Gepardy Biznesu 2013 branży produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej według wzrostu wartości rynkowej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2012 w tys. zł Wartość rynkowa w marcu 2013 w tys. zł Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2012-marzec 2013 w proc.
1 GEO – POLAND Sp. z o.o. Poznań 4107 16571 303
2 Hi Tec Nutrition Sp. z o.o. Wrocław 48425 101158 109
3 Verco Sp. z o.o. Warszawa 2511 4780 90
4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radostowa Sp. z o.o. Kielce 5792 9299 61
5 Lesaffre Ingredients Services Polska Sp. z o.o. Legnica 38865 60069 55
6 Olimp Laboratories Sp. z o.o. Dębica 165813 254410 53
7 Trec Nutrition Sp. z o.o. Gdynia 22949 32968 44
Pozostałe firmy branży produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
8 AKO S.A. Bydgoszcz 20354 19897 -2
9 Biogarden Sp. z o.o. Krupia Wólka 8008 6533 -18
10 PGF – BYDGOSZCZ S.A. Bydgoszcz 12001 9371 -22
11 Farmapia Sp. z o.o. Kraków 1110 456 -59

żródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,
4. Dodatni zysk netto w 2011-2012,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.