Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2013 branży rybołówstwo, chów i hodowla ryb

Spośród 26 przedsiębiorstw branży rybołówstwo, chów i hodowla ryb, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskało 20 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się: Przedsiębiorstwo Rybackie KARP Sp. z o.o.,  Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o. i Gospodarstwo Rybackie Mielno Sp. z o.o.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez osiem lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2013 na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2012 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 26 takich przedsiębiorstw  w branży rybołówstwo, chów i hodowla ryb  (PKD_2007 o numerach 0311Z do 0322Z) i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje obecnie do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z w marcu 2013 r.: 15,38
C/WK w marcu 2013 r.: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

Image

 

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Spośród 26 przedsiębiorstw branży rybołówstwo, chów i hodowla ryb, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskało 20 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc.

Na podium znalazły się: Przedsiębiorstwo Rybackie KARP Sp. z o.o.,  Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o. i Gospodarstwo Rybackie Mielno Sp. z o.o.

Gepardy Biznesu 2013 branży rybołówstwo, chów i hodowla ryb według wzrostu wartości rynkowej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2012 w tys. zł Wartość rynkowa w marcu 2013 w tys. zł Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2012-marzec 2013 w proc.
1 Przedsiębiorstwo Rybackie KARP Sp. z o.o. Oleśnica 1937 17215 789
2 Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o. Wola Rudzka 3939 21859 455
3 Gospodarstwo Rybackie Mielno Sp. z o.o. Mielno 4357 19850 356
4 Gospodarstwo Rybackie Iława Sp. z o.o. Iława 1893 7126 276
5 Gospodarstwo Rybackie Bogucin Sp. z o.o. Bogucin 206 535 160
6 NIEDŹWIEDZICE Sp. z o.o. Spółka Rybacka Chojnów 5007 13007 160
7 STARY BRUS Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rolno – Rybackie Stary Brus 2224 4429 99
8 Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o. Olsztynek 5320 10200 92
9 Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej PSTRĄG Sp. z o.o. Lubicz Górny 292 526 80
10 Złocieniec Sp. z o.o. Przeds. Złocieniec Złocieniec 1343 2383 77
11 Rybacka Spółdzielnia Regalica Gryfino 637 1071 68
12 Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o. Bytów 4925 7670 56
13 Arctic Navigations Sp. z o.o. Gdynia 90905 139413 53
14 Zakłady Rybackie Wdzydze Sp. z o.o. Czarlina 460 702 53
15 PUH Ryba Sp. z o.o. Oleśnica 1594 2298 44
16 Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. Sianów 1937 2467 27
17 Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. Ełk 10070 12626 25
18 Gospodarstwo Rybackie Kock Sp. z o.o. Ryki 3875 4847 25
19 Gospdarstwo Rybackie SIEMIEŃ Sp. z o.o. Siemień 11382 13582 19
20 Aqua Farm Sp. z o.o. Koszalin 2960 3505 18
Pozostałe firmy branży rybołówstwo, chów i hodowla ryb
21 Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. Mrągowo 6924 7573 9
22 Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. Kamionka 4581 4711 3
23 Gospodarstwo Rybackie Wójcza Sp. z o.o. Biechów 10402 10266 -1
24 Gospodarstwo Rybackie Włocławek Sp. z o.o. Fabianki 615 515 -16
25 Gospodarstwo Rybackie Tyśmienica Sp. z o.o. Tyśmienica 3684 2587 -30
26 Gospodarstwo Rybackie GOSŁAWICE Sp. z o.o. Konin 15535 10349 -33

Źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,
4. Dodatni zysk netto w 2011-2012,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.