Gepardy Biznesu

Garbarnia Szczakowa SA w Jaworznie jest Gepardem Biznesu 2015

Garbarnia Szczakowa SA w Jaworznie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 67,6 proc.

Garbarnia Szczakowa SA w Jaworznie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 67,6 proc.  To oznacza, że Garbarnia Szczakowa SA w Jaworznie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Garbarni Szczakowa SA w Jaworznie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 61511 73374 19,3
Zysk netto w tys. zł 631 1748 177,0
Kapitał własny w tys. zł 26630 28378 6,6
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 202,9
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 67,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 1,0
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 2,4
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 3,4
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1,7

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Garbarnia Szczakowa SA w Jaworznie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.