Wyróżnieni

Garbarnia Szczakowa S.A. to Efektywna Firma i Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2022

Garbarnia Szczakowa S.A. w Jaworznie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 581m,5 mln zł, co dało mu tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Znalazła się na 1153. miejscu w prestiżowym rankingu Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2022.

Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2022

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 9,5 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022.

Zakład powstał w latach 1931-1932 jako firma pod nazwą „Stefan Marco i S-ka” z inicjatywny Stefana Marco. Wykorzystał on bliskość energii, bliskość rynku zbytu i niskie koszty miejscowej siły roboczej. Skorzystał także z wieloletnich tradycji tutejszych rzemieślników. Informacje archiwalne podają, że nie traktował on pracowników dobrze. Zwoływał rzemieślników tylko na czas, gdy miał zamówienia, a później wyrzucał z pracy, gdy nadchodziły gorsze czasy. Rodziło to bunt i strajki, które wybuchały w latach 1934-1937.

Pod jego kierownictwem garbarnia pracowała do wybuchu wojny, w czasach okupacji i bezpośrednio po niej. Był to rzadki przypadek, by dyrektorem przed wojną i po wojnie pozostał ten sam człowiek, bo bardzo zmieniły się przecież gospodarcze realia. Marco się to jednak udało. Bo choć pamiętano mu tu ostre podejście do pracowników i strajki z lat 1934-37, to pamiętano również, że uchronił wielu robotników przed wywozem do Rzeszy. Pamiętano także, że ukrywał przed Niemcami Żydów. Gdy więc zakończyła się wojna powierzono mu kierowanie zakładem.

Jako spółka „Garbarnia” przestała istnieć 1 stycznia 1947 roku. Tego dnia weszła w skład „Krakowskich Zakładów Garbarskich” pod nazwą „Szczakowskich Zakładów Garbarskich” i stała się przedsiębiorstwem państwowym. Tak było do końca 1958 roku. Od stycznia następnego roku „Garbarnia” została włączona w skład kombinatu pod nazwą „Szczakowskich Zakładów Garbarskich”.

Po transformacji ustrojowej przyszły lata raczej smutne dla Garbarni. Wzrosło zadłużenie zakładu, a produkcja stawała się coraz mniej rentowna. W 1995 roku zakładowi groziła fizyczna likwidacja. Ówczesny wojewoda śląski Eugeniusz Ciszak nie był jednak skłonny do likwidacji. Wraz z długoletnim dyrektorem zakładu panem Adamczykiem, będącym już na emeryturze, uratowali zakład przed upadkiem. Na przełomie 1997/1998 roku ogłoszony został przetarg. Został on wygrany przez obecnych właścicieli, którzy przy pozostawieniu zakładu w ruchu unowocześniają go i sprawiają, że staje się nie tylko rentownym, ale i jednym z liderów na polskim rynku.

Produkty firmy to przede wszystkim skóry i dwoiny bydlęce z przeznaczeniem na obuwie męskie, damskie i dziecięce. Posiada także w naszej ofercie skóry przeznaczone na obuwie wojskowe oraz skóry galanteryjne. Skóry oferujemy w wielu grubościach, wykończeniach i kolorach w zależności od życzeń klientów.

Zdjęcie ze strony http://www.garbarniaszczakowa.pl

Oferuje produkty wytworzone w oparciu o wyselekcjonowany surowiec, dobrą i sprawdzoną technologię oraz wysokiego standardu produkty chemiczne uznanych firm polskich i zagranicznych wytwarzających środki pomocnicze dla garbarstwa, co decyduje o uzyskaniu wysokiej jakości produktu finalnego. Firma stale dba o to, by podążać za najnowszymi trendami w modzie, odwiedza regularnie targi we Włoszech i innych krajach. Stale wprowadza do swojej produkcji nowe, modne skóry zgodne z aktualnie preferowanymi wzorami.

Garbarnia posiada własne zaplecze rozwojowe, gdzie prowadzone są prace nad nowymi produktami oraz laboratorium fizykochemiczne testujące każdą partię skóry.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej http://www.garbarniaszczakowa.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski