Efektywna FirmaGepardy BiznesuPolskie Brylanty

Dynamiczny wzrost przychodów Grupy Asseco po trzech kwartałach 2016 roku

Grupa Asseco po pierwszych trzech kwartałach 2016 roku wypracowała 5,7 mld zł przychodów, czyli o 12% więcej niż w tym samym okresie w 2015 r. Po dziewięciu miesiącach wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 225 mln zł. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych wzrosły o 9% i osiągnęły poziom 4,6 mld zł. Zysk operacyjny Grupy zwiększył się do rekordowego poziomu 566 mln zł i był o 6% wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem.

W dniu 17 listopada Grupa Asseco opublikowała wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2016 r. Przychody Grupy wyniosły 5,7 mld zł i jest to o 613 mln zł więcej (wzrost o 12%) niż w analogicznym okresie w 2015 r. Stało się tak w głównej mierze dzięki istotnym wzrostom sprzedaży na rynkach zagranicznych, których znaczenie dla wyniku całej Grupy Asseco stale rośnie – 79% przychodów Grupy w minionych kwartałach zostało wypracowane poza Polską. Szczególnie wysokie wzrosty przychodów odnotowały spółki izraelskie, które poprawiły swój wynik o 18% rok do roku i uzyskały 3,2 mld zł przychodów w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku.
Wyniki Spółki cechują się bardzo dobrą dywersyfikacją przychodów nie tylko w ujęciu regionalnym, ale też sektorowym i wyniosły odpowiednio: 39% – sektor finansowy, 40% – sektor przedsiębiorstw oraz 21% – sektor administracji publicznej. Fundamentem działalności i strategii rozwoju Asseco pozostaje sprzedaż własnych rozwiązań informatycznych, która w minionym okresie przyniosła ponad 4,6 mld zł, co stanowi 81% przychodów ogółem.

Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych Grupy Asseco, jakie wypracowaliśmy w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku. Grupa osiągnęła m.in. rekordowo wysokie przychody, przekraczające 5,6 mld zł. Nasze zagraniczne operacje stale rozwijają się, a silnie zdywersyfikowany sektorowo biznes, zapewnia nam dużą stabilizację — powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland. W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. skupiliśmy się także na dalszej reorganizacji struktury Grupy w Polsce i za granicą, tak aby działać jeszcze efektywniej i dynamiczniej – dodał.

Trzeci kwartał tego roku upłynął pod znakiem dalszych prac nad porządkowaniem struktury Grupy Asseco w wymiarze krajowym i zagranicznym. Od 1 lipca 2016 r. na polskim rynku funkcjonują w ramach Grupy cztery spółki – Asseco Poland, Asseco Business Solutions, Asseco Data Systems oraz DahliaMatic, a minione miesiące to intensywna praca nad ich integracją na poziomie operacyjnym oraz jeszcze lepszym dostosowaniem do wymagań rynkowych. Ważnym wydarzeniem było także ogłoszenie wezwania na akcje Asseco Central Europe. Objęcie 100 proc. udziałów w ACE umożliwi realizację planu, jakim jest wycofanie tej spółki z giełdy, a w konsekwencji – przyspieszenie podejmowania decyzji, dotyczących dalszego rozwoju ACE oraz ograniczenie kosztów, związanych z obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

Ponadto, do Grupy Asseco dołączyła spółka Modulus, polski startup wyspecjalizowany w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań chmurowych oraz świadczeniu usług w zakresie projektowania UI/UX. Jest to pierwsza tego typu inwestycja Asseco w Polsce, która wpisuje się w realizację strategii rozwoju własnych innowacyjnych produktów informatycznych oraz zaawansowanych usług IT.
Asseco kontynuuje współpracę z kluczowymi klientami i aktywnie działa na rzecz nowych projektów. W listopadzie 2016 r. portfel zamówień wyniósł ponad 7,5 mld zł i był wyższy o 11% w stosunku do zeszłego roku.

Asseco Poland S.A. w Rzeszowie  została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu  w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 , VIII edycji  Konkursu Efektywna Firma 2015,  VIII edycji Konkursu Potęgi Biznesu 2015  i VI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2015 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Adam Góral, prezes Asseco Poland S.A. w Rzeszowie,   został wyróżniony tytułem Hetman Polskiego Biznesu 2016 przez Kapitułę Konkursu Hetman Polskiego Biznesu 2016 .