Efektywna Firma

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o. w Świdnicy jest Efektywną Firmą 2015

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o. w Świdnicy jest Efektywną Firmą 2015.  Została  bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o. w Świdnicy. wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 5 proc., a to oznacza, że  Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o. w Świdnicy działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.
Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o. w Świdnicy może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Wyniki finansowe Centrali Technicznej ELTECH Sp. z o.o. w Świdnicy
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 123973 133422 7,6
Zysk netto w tys. zł 6426 6504 1,2
Kapitał własny w tys. zł 59847 66351 10,9
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 19,7
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 6,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 5,2
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 4,9
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 10,1
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 5,0

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez  Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o. w Świdnicy.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.