Efektywna FirmaGepardy BiznesuMocna Firma

BUDOSERWIS działa na płaszczyźnie biznesowej i naukowej

Firma BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. działa na rynku krajowym już ponad 25 lat. Jesteśmy prężnie działającym ośrodkiem konsultingowym oraz inwestycyjno – remontowo – montażowym. Nasze wieloletnie doświadczenie potrafimy przekuć w sukces nasz i naszych partnerów biznesowych.

Dynamiczny rozwój spółki pozwala nam na otwieranie się na nowe wyzwania, a także umacnianie się w naszej głównej działalności, dlatego też zwracamy się do Państwa z ofertą nawiązania współpracy na płaszczyźnie biznesowej i naukowej.

Image

KONSULTING I OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

• Wyceny: – nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych – akcji/udziałów spółki – zorganizowanych części przedsiębiorstw – wartości godziwej zgodnie z MSSF/MSR – znaków towarowych, know – how oraz innych wartości niematerialnych i prawnych – środków trwałych, w tym maszyn, urządzeń, pojazdów – służebności gruntowych i służebności przesyłu – szkód budowlanych i górniczych • Doradztwo prywatyzacyjne, restrukturyzacyjne i inne • Ekspertyzy, opinie, przeglądy budowlane i dokumentacje techniczne • Obsługa geodezyjna • Dokumentacje odtworzeniowe obiektów • Analizy prawne, finansowe, marketingowe, środowiskowe i inne • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami • Wdrożenia ISO

PROJEKTY I KOSZTORYSY

• Projekty wielobranżowe budowlane i wykonawcze: – z uzgodnieniami obejmującymi ochronę środowiska, ppoż, bhp – z uzyskaniem pozwolenia na budowę  • Nadzór nad realizacją inwestycji • Kosztorysy: – uproszczone i szczegółowe – przedmiary robót/kosztorysy ślepe – inwestorskie, ofertowe, powykonawcze • Koncepcje i analizy techniczno – ekonomiczne • Studia opłacalności inwestycji • Audyty energetyczne • Pomoc w pozyskiwaniu finansowania i rozliczeniu inwestycji

REMONTY, MONTAŻE I GENERALNE WYKONAWSTWO

• Generalne wykonawstwo inwestycji, także w formule „zaprojektuj i wybuduj” obiektów i instalacji przemysłowych • Remonty, modernizacje, montaże wentylatorów, sprężarek, dmuchaw oraz maszyn i urządzeń energetycznych • Obsługa serwisowa i eksploatacja obiektów w zakresie ochrony środowiska, takich jak oczyszczalnia ścieków, agregaty prądotwórcze wykorzystujące metan

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. w Chorzowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015, w VIII edycji  Konkursu Efektywna Firma 2015 i w III edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2015  na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.