Gepardy BiznesuInstytut

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Handlu Artykułami Rolnymi

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskało 41 firm handlu artykułami rolnymi, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 40 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat wstępnie zbadał wyniki 1,5 mln firm, a dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 90 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych  przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

 Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.

Pierwsza publiczna prezentacja statuetki Brylant Polskiej Gospodarki na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 22 listopada 2017 r. Od lewej:  Marian Tomaszewski, dyrektor handlowy Zakładu Produkcyjno Usługowego Kazimierz Jońca Sp. z o.o. w Międzyrzeczu oraz  Roman Żabiński, dyrektor Klubu Nowoczesnego Biznesu.  

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Handlu Artykułami Rolnymi
Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2014 i 2015 r. w proc.
1 Agrii Polska Sp. z o.o. Poznań 363 43,3 1,9
2 CEFETRA POLSKA Sp. z o.o. Gdynia 261 271,5 0,6
3 Monsanto Polska Sp. z o.o. Warszawa 259 61,2 1,8
4 PHU AGRO – AS Z. Bednarski & A. Sajdutka S.J. Grodków 241 -30,4 3,3
5 APC POLSKA Sp. z o.o. Środa Wielkopolska 210 59,2 18,5
6 PROCAM POLSKA Sp. z o.o. Gdańsk 205 47,6 1,8
7 Firma Nasienna GRANUM J. Manias – S. Menc – J. Szymański S.J. Wodzierady 183 112,4 9,7
8 Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o. Warszawa 178 17,8 9,7
9 PH KONRAD Krzysztof Przeździecki Łomża 162 49,6 3,3
10 Provit Sp. z o.o. Kutno 139 104,5 10,3
11 ETOS Czesław Szymendera Poznań 122 75,7 12,4
12 FIRMA FRANKIEWICZ Jarosław Frankiewicz Grodzisk Wielkopolski 118 11,8 2
13 LUBO AGRA Sp. z o.o. Lubogoszcz 116 117,9 58,4
14 RIM Kowalczyk S.J. Janki 110 61,7 16,9
15 Saatbau Polska Sp. z o.o. Środa Śląska 102 -11,1 8,2
16 Rolimpex S.A. Iława 98 134,7 4
17 Biofeed Sp. z o.o. Rajkowy 95 438,4 4,3
18 Saaten-Union Polska Sp. z o.o. Wągrowiec 85 103,9 8,5
19 Schaumann Polska Sp. z o.o. Gniezno 81 50,9 6,6
20 AGRO-TRANSHANDEL Sp. z o.o. Szewce 78 226,1 0,9
21 Firma Nowak S.J. Gościeszyn 76 547,9 1,9
22 Sumin S.J. Świerkówki 76 84,6 7,2
23 SCANDAGRA POLSKA Sp. z o.o. Żołędowo 70 15,4 0,4
24 Vitroflora Grupa Producentów sp. z o.o. Trzęsacz 68 53,1 4,8
25 PHPU AGRO – MAT Andrzej Tracz Ząbkowice Śląskie 67 22,5 3
26 Agrotar Sp. z o.o. Osowa Sień 65 29,6 4,8
27 Agro Pomorze Usługi Sp. z o.o. Pobłocie Wielkie 61 943,9 2,6
28 Pioneer HI – Bred Northern Europe Sales” Division GMBH (sp. z o.o.) Oddział w Polsce Poznań 60 105,9 2,2
29 Lewinski Sp. z o.o. Strzelęcino 57 1239,1 11,5
30 Elmar-Pro Sp. z o.o. Chodeczek 57 57,8 8,5
31 ANNA Sp. z o.o. Borów 55 1311,6 189,2
32 Capital Trade Sp. z o.o. Warszawa 53 385,4 2,7
33 Ziarn-Pol Sp. z o.o. Kwidzyn 52 100,1 1,9
34 Agrostar S.J. A.Starownik, J.Starownik Nowa Jedlanka 52 163,8 1,1
35 Grupa Producentów Rolnych BAKSS Sp. z o.o. Sosnowiec 50 226,5 3,2
36 Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce Poznań 47 47 3,3
37 Agro – Handel Sp. z o.o. Wapnica 46 56,6 18,9
38 Supros Sp. z o.o. Bakałarzewo 44 240,4 0,5
39 PPHU AGROL Sp. z o.o. Bobolice 43 64,7 1,7
40 Fructoplant Sp. z o.o. Gąbin 42 132,5 7,4
41 ROLA Sp. z o.o. Człuchów 40 20,1 0,9

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe,

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw wybrano te spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2014-2015,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys zł w 2015 roku,

3. Dodatni kapitał własny w 2015 r.,

4. Zysk netto w 2015 r.,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r.:  C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu   marcu 2016 r.:  C/Z:  41,5, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2015 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2015 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.