InstytutPolskie Brylanty

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Branży Medialnej

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2018 r. zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskało 55 firm branży medialnej, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 100 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych  przez wywiadownię InfoCredit, która pozyskała z Krajowego Rejestru Sądowego i przekazała dane finansowe 61 112 polskich przedsiębiorstw.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

 Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Branży Medialnej
Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2014 i 2015 r. w proc.
1 Bauer Print Ciechanów Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 7472 351,8 139,3
2 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Warszawa 4985 69 18,8
3 Bauer Print Wykroty Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 3059 35,9 23,9
4 TVN S.A. Warszawa 3023 -8,9 6,2
5 Cinema City Poland Cc Sp. z o.o. S.j. Warszawa 1892 71,4 15,4
6 Nowa Era Sp. z o.o. Warszawa 1342 60,1 21,2
7 VIVID GAMES S.A. Bydgoszcz 1038 2671 123
8 Radio Muzyka Fakty Grupa Rmf Sp. z o.o. sp.k. Kraków 914 -82,2 266,8
9 Toya Sp. z o.o. Łódź 633 49,1 13,7
10 MONOLITH FILMS Sp. z o.o. Warszawa 603 67,8 21
11 ATM Grupa S.A. Bielany Wrocławskie 516 71,1 17,5
12 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. Warszawa 506 57,8 5,2
13 Kino Polska TV S.A. Warszawa 480 61,8 15,3
14 Lsc Communications Poland Sp. z o.o. Starachowice 476 65,2 16
15 Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. Warszawa 377 65 33,4
16 Vimn Poland Sp. z o.o. Warszawa 374 147,6 21,7
17 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 365 41,6 33,2
18 HELIOS S.A. Łódź 364 147,8 4
19 EDIPRESSE POLSKA S.A. Warszawa 306 68,3 5,6
20 Codetwo Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Jelenia Góra 305 132,7 60,5
21 PGS Software S.A. Wrocław 302 220,4 21,6
22 MacMillan Polska Sp. z o.o. Warszawa 240 90,5 17,6
23 Kubara Lamina S.A. Piaseczno 226 90,6 28,1
24 PWN Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o. S.K. Warszawa 208 204,8 26
25 ZNAK Sp. z o.o. Społeczny Instytut Wydawniczy Kraków 192 103,7 7,3
26 ODDK Sp. z o.o. sp.k. Gdańsk 181 10,6 39,6
27 ARTIFEX MUNDI S.A. Zabrze 180 127,6 28,7
28 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa 164 -24,1 4,1
29 Benefit IP Sp. z o.o. S.K. Warszawa 163 34,5 40,7
30 POLSKIE RADIO S.A. Warszawa 163 24,4 1,1
31 INFOR PL S.A. Warszawa 153 337,3 7,1
32 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań 149 112,2 14,8
33 P&P Sp. z o.o. Warszawa 148 71,8 18,9
34 Kea Ibb Sp. z o.o. Wrocław 146 20 16,8
35 Eniq Sp. z o.o. Katowice 145 102,5 1,8
36 EMi Music Publishing Polska Sp. z o.o. Warszawa 141 133,6 31,2
37 PLAYWAY S.A. Warszawa 136 330,7 48,2
38 ATM SYSTEM Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie 132 116,5 10,8
39 SAGE Sp. z o.o. Warszawa 130 104,2 6,4
40 Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA Sp. z o.o. Warszawa 130 185,1 17,6
41 Librus Sp. z o.o. sp.k. Katowice 128 140,4 28,4
42 M.T.L. MAXFILM Sp. z o.o. Warszawa 123 173,2 9,7
43 Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o. Warszawa 123 272,3 17
44 Galait Polska Sp. z o.o. Warszawa 121 58,8 3,1
45 Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki S.J. Sopot 121 -12 70,6
46 Wydawnictwo WIEDZA I PRAKTYKA Sp. z o.o. Warszawa 121 126,4 10,4
47 Egmont Polska Sp. z o.o. Warszawa 119 25,2 4,3
48 Mobica Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce Warszawa 117 150 4,5
49 STUDIO INTERFILM Sp. z o.o. Warszawa 111 48 23,1
50 ATHENASOFT Sp. z o.o. Warszawa 106 126,6 36,8
51 WYDAWNICTWO C.H. BECK Sp. z o.o. Warszawa 105 193,1 7,2
52 Aidem Media Sp. z o.o. Gdańsk 103 11,5 39,8
53 IVONA Software Sp. z o.o. Gdańsk 103 78,2 16,7
54 Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. Łomża 101 68,8 14,9
55 HACHETTE LIVRE POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 101 0,3 23,1

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię  InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredit spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2014-2015,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys zł w 2015 roku,

3. Dodatni kapitał własny w 2015 r.,

4. Zysk netto w 2015 r.,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r.:  C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu   marcu 2016 r.:  C/Z:  41,5, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2015 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2015 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.