Efektywna Firma

Best Coffee Systems Sp. z o.o. we Wrocławiu jest Efektywną Firmą 2015

Best Coffee Systems Sp. z o.o. we Wrocławiu  jest Efektywną Firmą 2015.  Została bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

Best Coffee Systems Sp. z o.o. we Wrocławiu  wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 15,8 proc., a to oznacza, że  Best Coffee Systems Sp. z o.o. we Wrocławiu  działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.

Best Coffee Systems Sp. z o.o. we Wrocławiu może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Wyniki finansowe  Best Coffee Systems Sp. z o.o. we Wrocławiu
Rok 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 14374 15373
Zysk netto w tys. zł 2805 1858
Kapitał własny w tys. zł 3914 5773
Wartość księgowa w tys. zł 6 719 7 631
Efektywność w proc. 19,5 12,1
Suma efektywności  w latach 2013 -2014 w proc. 31,6
Średnia efektywność w latach 2013 – 2014 w proc. 15,8

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Best Coffee Systems Sp. z o.o. we Wrocławiu

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.