Wyróżnieni

Bank Spółdzielczy w Tworogu to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywny Bank, Gepard Biznesu i Mocny Bank Godny Zaufania 2023

Bank Spółdzielczy w Tworogu został wyróżniony przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2023, XVI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2023, XVI edycji Konkursu Efektywny Bank 2023 i XI edycji Programu Promocyjnego Mocny Bank Godny Zaufania 2023. na podstawie danych finansowych.

Bank rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2021-2022 wyniosła w jego przypadku 373,9 proc. To przyniosło mu tytuł Gepard Biznesu 2023.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2021 i 2022 r. osiągnął poziom 14,9 proc. To dało mu tytuł Efektywny Bank 2023. A razem zapewniło mu tytuł Mocny Bank Godny Zaufania 2023.

Wartość rynkowa banku w marcu 2023 r. została w sposób bardzo uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 14,5 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2023.

Działalność rozpoczął 26 listopada 1953r. jako Gminna Kasa Spółdzielcza, kiedy to grupa 15 członków-założycieli założyła „Gminną Kasę Spółdzielczą w Tworogu z odpowiednimi udziałami”. Pierwszą siedzibą banku było lokum wynajmowane w budynku Józefa Kiołbasy, następnie w latach 1970-1988 lokal budynku państwa Langer, a od lutego 1988r. siedzibą banku jest własny budynek przy ul. Zamkowej 15.

Od 1973r. działa w Krupskim Młynie Punkt Kasowy. W latach 1975-1989 działalność Banku sterowana była przez Bank Gospodarki Żywnościowej, który pełnił rolę centralnego banku nadzorczego. Po 1989r. bank osiągnął całkowitą samodzielność finansową, umocniła się również rola samorządu bankowego. W 1992 r. Bank stał się akcjonariuszem Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A. we Wrocławiu, a od 2002r. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, gdzie zrzeszony jest do dzisiaj.

Bank Spółdzielczy w Tworogu przez wszystkie lata swej działalności osiągał pozytywne wyniki finansowe i zwiększył majątek banku. W 2005r. bank przekroczył wymagany III próg kapitałowy tzn. osiągnął próg 1mln. euro.

Dla lepszej strategii banku unowocześniono i zmodernizowano placówki bankowe: w 2006 r. centralę, w 2007r. Punkt Kasowy w Krupskim Młynie, kładąc nacisk na profesjonalną obsługę klienta, jakość produktów bankowych, nowoczesność i dostępność.

Bank dzięki centrum zapasowemu zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich usług wraz z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Terenem działania banku jest przede wszystkim gmina Tworóg i Krupski Młyn, a od 2006r. województwo śląskie i powiat strzelecki.

Bank Spółdzielczy w Tworogu był wyróżniony tytułem Gepard Biznesu 2015 w branży bankowej.

Więcej informacji o banku na stronie internetowej https://bstworog.pl

#europejskafirma.pl #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm  #wyróżnieniadlabanków #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #najcenniejszebanki #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #mocnybankgodnyzaufania  #efektywnafirma #efektywnybank

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2023 r.

C/Z: 6,7

C/WK: 0,95

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2023 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2022 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2023 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2022 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2023 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2023 r.

Autor: Jerzy Krajewski