Klub

Axan Sp. z o.o. w Bielanach członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu

Axan Sp. z o.o. w Bielanach  została członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu. Firmę w klubie reprezentuje pan Albert Korman, prezes zarządu.

AXAN Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem paliw płynnych w Polsce. Główna siedziba firmy mieści się w Bielanach-Żyłakach przy ulicy Słonecznej 5, zaś 2 oddziały firmy znajdują się w Kowiesach i w Grzegorzewie, gdzie mieszczą się też rozlewnie gazu. Ma też główny oddział dystrybucji butli w Warszawie przy ulicy Krakowiaków. Posiada 20 letnie doświadczenie w sprzedaży. Posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Zaopatruje różne sektory gospodarki, takie jak rolnictwo, przemysł, usługi i gospodarstwa domowe. Zapewnia pierwszorzędną jakość oleju napędowego, benzyny, gazu w butlach, autogazu, oraz gazu do zbiorników przydomowych i przemysłowych. Świadczą o tym uzyskane certyfikaty jakościowe. Gwarantuje najwyższą jakość oraz ciągłość dostaw przez nowoczesny system sprzedaży. Przedstawiciele firmy i własna flota cystern do transportu paliw pozwalają na szybką realizację zamówień.

Axan Sp. z o.o. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu  w XI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Więcej informacji o firmie po adresem:  www.axan.pl