Gepardy Biznesu

AUTOPART SA w Mielcu jest Gepardem Biznesu 2015

AUTOPART SA w Mielcu zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 12,3 proc.

AUTOPART SA w Mielcu wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 12,3 proc.  To oznacza, że  AUTOPART SA w Mielcu rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe AUTOPART SA w Mielcu
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 196614 228372 16,2
Zysk netto w tys. zł 2186 2381 8,9
Kapitał własny w tys. zł 19875 22256 12,0
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 37,0
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 12,3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 1,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 1,0
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,2
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1,1

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez AUTOPART SA w Mielcu.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.