Efektywna FirmaGepardy BiznesuInstytutMocna FirmaPolskie Brylanty

Arbiter S.A. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2020

Arbiter S.A. we Wrocławiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 i VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 42,1 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2019 r. osiągnął poziom 16,9 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2020.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 21,5 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Spółka od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Współpracują z nią jedni z najlepszych prawników i analityków, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych na terenie całego kraju.

Dużą wagę przykłada do wysokiej jakości obsługi klienta, w tym przede wszystkim do informowania go o postępach w jego sprawie oraz do rzetelnego przygotowania go do przesłuchania sądowego w sytuacjach tego wymagających.

Zajmuje się m. in.:

  • pomoc prawna – w każdej sprawie wymagającej pomocy prawnej zapewnia pełną reprezentację przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami ścigania i administracji publicznej;
  • kredyty pseudofrankowe – celem kierowanych przez nią pozwów jest: unieważnienie umowy, uznanie klauzul waloryzacyjnych za nieważne, żądanie zwrotu nadpłaconych rat, odzyskanie nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego; jednakże strategia procesowa każdorazowo jest indywidualnie ustalana z klientem;
  • polisolokaty – celem podejmowanych przez firmę działań jest odzyskanie nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej, która często stanowiła nawet 80 proc.  wpłaconego kapitału;
  • zwrot prowizji bankowej – spółka odzyskuje zwrot prowizji bankowej w kredytach spłaconych przed czasem; gdy klient dokonał konsolidacji lub przeniesienia kredytu lub po prostu spłacił go wcześniej, bank zobowiązany jest zwrócić opłaty administracyjne, prowizje i składki na ubezpieczenie;
  • odszkodowania – uzyskuje należne odszkodowanie w takich sprawach, jak: wypadki komunikacyjne, wypadki śmiertelne, szkody majątkowe, szkody osobowe, błędy medyczne, wypadki w pracy i inne zdarzenia.

Świadcząc pomoc prawną bezwzględnie respektuje tajemnicę adwokacką, zapewniając klientom bezpieczeństwo powierzonych informacji.

Więcej o firmie pod adresem: https://www.arbitersa.pl/

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

W listopadzie 2020 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 68 812 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.

 

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #wielkimodernizatorpolski #bigmodernizer #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany #efektywnafirma #JerzyKrajewski