Mocna Firma

Anna i Czesław Koliszowie to Biznesowe Małżeństwo XXV-lecia Transformacji

ANKOL to rodzinna firma działająca w branży lotniczej, w zakresie obrotu specjalnego towarami i usługami o znaczeniu strategicznym dla lotnictwa wojskowego i cywilnego. Firma została założona i jest zarządzana przez Annę i Czesława Kolisz z Mielca, miasta o wyjątkowo mocnych  lotniczych tradycjach.

W ciągu 25 letniej działalności zbudowała mocną markę rozpoznawalną na rynku krajowym jak i zagranicznym w dostawach dla klientów resortowych w zakresie części zamiennych, usług remontowych i materiałów eksploatacyjnych. Sukcesy handlowe oraz pozycję firmy podkreślają liczne nagrody i wyróżnienia otrzymywane na krajowej jak i międzynarodowej arenie. Jako nowoczesna Firma ANKOL cieszy się dużym uznaniem za projakościowe podejście do biznesu, innowacyjność, ciągłe doskonalenie i rozwój zapewniający pomyślną współpracę z krajowymi i zagranicznymi  podmiotami. specjalizując się w dostawach towarów, usług, materiałów ekspolatacyjnych, rozwiązań technologicznych dla lotnictwa. Realizuje kontrakty dla jednostek resortowych oraz zakładów lotniczych – cywilnych i wojskowych wielu krajów. Jest wysoko oceniana i postrzegana przez kontrahentów oraz środowiska eksperckie  w kraju i na świecie. Poprzez stosowanie wysokich standardów jakości oraz dobrych praktyk biznesowych we współpracy  z zagranicznymi partnerami osiąga sukcesy handlowe, umacnia pozycję oraz wizerunek i zaufanie do polskiej przedsiębiorczości na globalnej arenie gospodarczej.
W utrzymaniu wysokiej  pozycji oraz umacnianiu wizerunku  stabilnego, wiarygodnego i godnego zaufania  partnera w biznesie włąściciele ANKOLU nieustannie podnoszą poziom jakości nie tylko w zakresie oferowanych produktów i  usług ale także we wszystkich obszarach zarządzania przedsiębiorstwem.
Za sukcesy na rynkach międzynarodowych, promowanie Polski i  polskiego przedsiębiorcy we współpracy z partnerami zagranicznymi oraz za wkład w rozwój gospodarczy kraju i budowę zaufania wobec Polski i Polaków ANKOL po raz drugi została laureatem Konkursu organizowanego przez BCC. W tegorocznej edycji otrzymała Tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki 2015, w kategorii Partner Firm Zagranicznych.
Osiągnięcia handlowe wynikające ze współpracy zagranicznej są także cenione przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, które przyznaje firmie corocznie Tytuł LIDER POLSKIEGO EKSPORTU. Od kilku lat ANKOL jest  także laureatem Konkursu SEP Wybitny Eksporter Roku za stale rosnące wskaźniki eksportowe i wkład w podnoszenie kondycji polskiej gospodarki. Wyróżnienia takie jak Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania czy Efektywna Firma przyznawane przez Instytut Nowoczesnego Biznesu są także dowodem rosnących wskaźników ekonomicznych ANKOL.

Image

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2014. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

Skuteczność zarządzania, wiedza techniczna,  znajomość branży i rynków działania oraz nadzór właścicieli ANKOL nad aktualnością strategii działania i jej korygowania wynikające ze zmian gospodarczych na świecie to elementy ich wspólnego sukcesu.  Dziś Anna i Czesław Kolisz są autorytetami w świecie biznesu. Liczne krajowe a zwłaszcza międzynarodowe indywidualne nagrody i tytuły wyrażają ich niezwykłe osobowości twórcze, dążenia do doskonałości i rozwoju by wytyczać trendy i kierunki nowoczesnej przedsiębiorczości. Twórcy ANKOLU są m.in. laureatami wyróżnień Magazynu VIP w kat. VIP BIZNESU w latach 2013-2015. Wyjątkowość biznesową Państwa Koliszów pokreśla Nagroda Super WIKTORIA  przyznana w br. przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców w kategorii Biznesowe Małżeństwo XXV lecia Transformacji w Polsce.
Image
Statuetka  Super WIKTORIA dla Anny i Czesława Koliszów

ANKOL Sp. z o.o. w Chorzelowie  jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2015.  Została  bowiem wyróżniona w X edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2015 i  VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, a to oznacza, że jest też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.

ANKOL Sp. z o.o. w Chorzelowie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 336,9 proc.  To oznacza, że ANKOL Sp. z o.o. w Chorzelowie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 6,6 proc., a to oznacza, że ANKOL Sp. z o.o. w Chorzelowie działa tak efektywnie, że została wyróżniony w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015 i może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Nowoczesnego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.
ANKOL Sp. z o.o. w Chorzelowie została więc też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe ANKOL Sp. z o.o. w Chorzelowie   
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 57765 112518 94,8
Zysk netto w tys. zł 1369 12242 794,2
Kapitał własny w tys. zł 12159 26969 121,8
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 1010,8
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 336,9
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 2,4
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 10,9
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 13,3
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 6,6

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez ANKOL Sp. z o.o. w Chorzelowie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.

Ogólnopolski Programu Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa III edycja Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.