InstytutPolskie BrylantyPrzyjazne Miasto

Firmy, które dały miastu Konstancin-Jeziorna tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018

Miasto Konstancin-Jeziorna zajęło drugie miejsce w XII edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018. Zdecydowało o tym to, że w tym mieście ma swoją siedzibę wielki koncern Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.

W XII edycji kryterium tego konkursu jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do szczegółowej analizy IEB wybrała miasta i wsie, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi.

Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.

W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.

IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie  wartość przedsiębiorstw więcej niż 10 tysięcy złotych na mieszkańca.

W ten sposób znalazł w Polsce 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.

O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.

Firmy, które dały miastu Konstancin-Jeziorna tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r.  w tys. zł
1 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 15234542
2 KLINKIER-BUD Czesław Penconek PPUH 89279
3 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Konstancinie 36703
4 Essence Sp. z o.o. 30258
5 Dormakaba Polska Sp. z o.o. 26813
6 EMERGOPHARM Sp. z o.o. S.K. 24625
7 Hitmark Sp. z o.o. 21545
8 INTER-TRADE JMMG Sp. z o.o. 11816
9 Eskimos S.A. 11802
10 JJW S.J. J.Karpiński, J.Rudnicki, W.Lewin 11352
11 Kazimierz Szymański, Roman Zasadziński Karo – Plast Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych sp.j. 10324
12 Made In Terior Sp. z o.o. 9269
13 Street Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 8303
14 Savtec Sp. z o.o. 8052
15 Radioautomatyka Sp. z o.o. 7648
16 Dyszkiewicz Sp. z o.o. 6470
17 Ecofasada Sp. z o.o. 5381
18 STARA PAPIERNIA Sp. z o.o. 4177
19 Dotcom Sp. z o.o. 3891
20 Denon – Dental Sp. z o.o. 3197
21 Grapa Medica Sp. z o.o. 2247
22 SEDNO INVEST Sp. z o.o. 2023
23 REWERS – DRUKARNIA Sp. z o.o. 1866
24 Apteka Św. Łukasza Sp. z o.o. 1261
25 TSV Group Sp. z o.o. 1244
26 WCG Pharma Sp. z o.o. 922
27 Perłowa Sedno Dom Sp. z o.o. sp.k. 855
28 Medena Rek Polska Sp. z o.o. 396
29 Algavita Sp. z o.o. 134
Łącznie 15576395

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

Liczba mieszkańców 1 stycznia 2018 r.  na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.