Gepardy BiznesuInstytut

10 lat współpracy ULAN z sektorem banków spółdzielczych

We wrześniu 2014 r. minie 10 lat współpracy firmy ULAN i Jerzego Krajewskiego z sektorem banków spółdzielczych. 12 grudnia 2005 r. uchwałą zarządu ULAN Sp. z o.o. został powołany Instytut Bankowości Spółdzielczej, który obecnie nazywa się Instytut Nowoczesnego Biznesu.

 

Jak zaczęła się ta współpraca?

W lipcu 2004 r. Jerzy Krajewski odwiedził biuro KZBS w Warszawie, bo zbierał informacje o bankach spółdzielczych do miesięcznika „Finansista” , który ULAN Sp. z o.o. przygotowywała do druku na zlecenie Mediabank SA. Rozmawiał z Danutą Twardowską, kierowniczką biura KZBS. Pod koniec rozmowy Danuta Twardowska zapytała, czy nie zechciałby przygotowywać miesięcznika „Głos Banków Spółdzielczych”. Strony szybko uzgodniły warunki współpracy.

Pierwszym numerem miesięcznika „Głos Banków Spółdzielczych”, przygotowanym przez ULAN Sp. z o.o. na zlecenie Media Consulting Travel-Probank Sp. z o.o,, spółki zależnej Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, był numer 10 (111) październik 2004.

Okładkowym tematem tego numeru było 10-lecie „Głosu Banków Spółdzielczych”.

Image

 W lipcu 2005 r. ULAN przygotowała specjalne wydanie miesięcznika „Głos Banków Spółdzielczych” w najwyższym w historii nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy. Jego celem było promowanie banków spółdzielczych i firm z nimi współpracujących wśród rolników i przedsiębiorców.

Specjalne wydanie „Głosu Banków Spółdzielczych”zostało przekazane do prenumeratorów dwutygodnika „Farmer” oraz miesięczników „Rolnik Dzierżawca” i „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Sfinansowały je reklamy Mazowieckiego Banku Regionalnego SA, Europejskiego Funduszu Leasingowego, SEB TFI, VB Leasing oraz Grupy Concordia.

Image

12 grudnia 2005 r. uchwałą zarządu ULAN Sp. z o.o. został powołany Instytut Bankowości Spółdzielczej, który obecnie nazywa się Instytut Nowoczesnego Biznesu.
Od początku był to projekt marketingowy. Powstał głównie po to, by zwiększyć prestiż Konkursu Gepardy Biznesu, którego pomysłodawcą był Jerzy Krajewski.
Pomysł utworzenia Instytut Bankowości Spółdzielczej zrodził się po nieudanych negocjacjach Jerzego Krajewskiego z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w sprawie udziału tego instytutu w projekcie Gepardy Biznesu, który miał wspierać promocję banków spółdzielczych wśród firm.
Po prostu, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zażądał z swoje logo i współpracę zbyt wysokiej kwoty.
Koncepcja utworzenia Instytut Bankowości Spółdzielczej nie była konsultowana z Krajowym Związkiem Bankiem Spółdzielczym. Zarząd KZBS nie był z tego zadowolony, więc skończyło się rozwiązaniem umowy o współpracy między KZBS a ULAN Sp. z o.o.
Logo Instytut Bankowości Spółdzielczej – Tęczę Kart Kredytowych – wymyślił w styczniu  2006 r. Jerzy Krajewski. Obecnie jest ono wykorzystywane w Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi.
Image

 

 

W swojej działalności Instytut Bankowości Spółdzielczej nigdy nawet nie sugerował, że jest związany z KZBS.

W lutym 2006 r. Instytut Bankowości Spółdzielczej uruchomił swoją stronę internetową pod adresem www.ibs.edu.pl, która 7 sierpnia 2014 r. odnotowała siedmiomilionową odsłonę.