Gepardy BiznesuInstytut

Wrocławska firma optAd360 stawia na rozwój i zamyka kolejny rok z imponującym wynikiem

OptAd360 zamyka rok 2018 z ponad 30 milionami złotych przychodu. To o 13 milionów więcej w porównaniu z rokiem 2017. Jest to znacząca kwota zważywszy na fakt, że wrocławska firma działa na rynku dopiero od trzech lat. Plany na 2019 zakładają kolejne wzrosty oraz wprowadzanie nowych produktów.

Sukces młodej firmy to wynik ustalonej na początku działalności strategii i skutecznej jej egzekucji. Założyciele optAd360 postawili na sprzedaż powierzchni reklamy internetowej w modelu programmatic. Dzięki temu, średni i mniejsi wydawcy, a nie tylko duzi, mogą znacznie korzystniej monetyzować swoje serwisy internetowe. Liczba współpracujących na koniec roku z firmą serwisów internetowych i aplikacji mobilnych sięgnęła prawie 1 500, a liczba użytkowników do których dociera optAd360 to już 60 milionów na całym świecie. Należy także zauważyć znaczny wzrost liczby żądań reklamowych z około 35 do ponad 60 miliardów.

Warto zaznaczyć, że już 47% przychodów firmy stanowią przychody spoza Polski. W porównaniu z poprzednimi latami widać, że firma dynamicznie podbija nowe rynki. W tym momencie firma jest już obecna w 32 krajach, a w najbliższym czasie planowana jest ekspansja na kolejne.

Firma w 2019 zapowiada także wdrożenia autorskiego rozwiązania ułatwiającego i zwiększającego monetyzację powierzchni reklamowych o nazwie optAd360 AI Engine. Główną ideą narzędzia jest dostarczanie reklam w oparciu o sztuczną inteligencję, analizę zachowań użytkowników i struktury treści serwisów. To innowacyjne narzędzie, które rozszerzy możliwość zarabiania wydawcom internetowym na całym świecie. Ma ono służyć wszystkim witrynom, niezależnie od ich wielkości i bez potrzeby rezygnowania z dotychczasowych rozwiązań.

Plany na rok 2019 komentuje Jakub Szczepankowski – Head of Business Development w optAd360: ,,Nie poprzestajemy na aktualnych wynikach. Nasza strategia zakłada wprowadzanie nowych produktów i ekspansję na kolejne rynki zagraniczne. W tym roku planujemy docierać z przekazem reklamowym do 80 milionów użytkowników oraz monetyzować ponad 8 miliardów odsłon reklamowych miesięcznie. Przed nami wiele wyzwań, ale konsekwencja w naszych działaniach sprawia, że optymistycznie patrzymy na najbliższe miesiące’’.

Firma zatrudnia już kilkudziesięciu specjalistów z ponad 11 krajów. Planowane są kolejne rekrutacje oraz rozwój struktur firmy.

OptAd360 to wrocławska firma zajmująca się sprzedażą powierzchni reklamowej w modelu programmatic. Firma powstała na początku 2016 roku i szybko znalazła się wśród liderów polskiego rynku. Aktualnie działa w ponad 30 krajach, pracuje dla 1 500 serwisów internetowych i aplikacji mobilnych monetyzując ponad 6 miliardów odsłon reklamowych miesięcznie.

https://www.optad360.com/

Prestiżowe wyróżnienie dla Optad360 Sp. z o.o. we Wrocławiu

Optad360 Sp. z o.o. we Wrocławiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Optad360 Sp. z o.o. we Wrocławiu rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 320,7 proc. To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018.

O Instytucie Europejskiego Biznesu

Instytut Europejskiego Biznesu, który powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.