BranżeRankingiRankingi 2020Wielcy Modernizatorzy 2020: Branżowe

Wielcy Modernizatorzy 2020 Telekomunikacji

Spośród 99 705 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w grudniu 2021 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Wielki Modernizator  2020 uzyskało 41 firm telekomunikacji. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych dostępnych danych za lata 2018-2019.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Wielki Modernizator od 2012 r. Przez dziewięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 100 tysięcy przedsiębiorstw.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość amortyzacji w latach 2018-2019, według której stworzył ranking  firm najwięcej inwestujących w środki trwałe w naszym kraju, to Wielcy Modernizatorzy 2020.

Oszacował też w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm w październiku 2020 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  Wykorzystał podstawowe wskaźniki: C/Z i C/Wk.  Ten pierwszy w październiku 2020 r. był wyjątkowo wysoki, wyniósł 42,2, co podbijało wartość firm wykazujących zyski.
Uproszczona metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2020 publicznie na wszystkich nośnikach.

Statuetka Konkursu Wielki Modernizator

Płatne są logo promocyjne Wielki Modernizator 2020 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa dostępna jest w Internecie (odnośnik do oferty), możemy też ją wysłać emailem.

 

Wielcy Modernizatorzy 2020 Telekomunikacji
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość amortyzacji w latach 2018-2019 w mln zł Wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.  w mln zł
1 ORANGE POLSKA S.A. Warszawa 5280 5932,8
2 VECTRA INVESTMENTS Sp. z o.o. S.J. Warszawa 282,4 1870,6
3 Nokia Solutions And Networks Sp. z o.o. Warszawa 195,1 2350,5
4 VECTRA S.A. Gdynia 167,4 1972,7
5 Toya – Sp. z o.o. Łódź 48,9 259
6 Igt Poland Sp. z o.o. Warszawa 34,5 427,3
7 Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. Przeźmierowo 31,7 91,7
8 Trans.Eu Group S.A. Wysoka 20,9 426,5
9 Home.pl S.A. Szczecin 18,8 1101,4
10 Przedsiębiorstwo Promax sp.j. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój Ostrów Wielkopolski 15 253,1
11 Koba Sp. z o.o. Białystok 11,3 11
12 Equinix (Poland) Sp. z o.o. Warszawa 9,3 408,1
13 Servcom S.A. Trzemeszno 7,7 54,4
14 Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Wejherowo 7,3 4,2
15 Intelligent Technologies S.A. Warszawa 6,1 12
16 Telia Carrier Poland Sp. z o.o. Warszawa 5,9 22,5
17 Iq Pl Sp. z o.o. Gdańsk 5,7 36,6
18 Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST w Łące Łąka 5,3 11,9
19 Gti Sp. z o.o. Warszawa 4,9 156,9
20 Vectra Toruń Sp. z o.o. Gdynia 4,4 83,8
21 Cloudferro Sp. z o.o. Warszawa 4,2 259,9
22 Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk sp.j. Szczecin 4,2 22,4
23 Telekom System Sp. z o.o. Łuków 4,2 30,1
24 E-Cho Sp. z o.o. Choszczno 4,1 8,5
25 Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o. Koszalin 3,9 31,2
26 INTERNET UNION S.A. Wrocław 3,7 20
27 Jmdi Sp. z o.o. Warszawa 3,5 195,1
28 Syrion Sp. z o.o. Żory 3,3 19,2
29 Globitel Sp. z o.o. Łódź 3,1 29
30 GC Energy Sp. z o.o. Rzeszów 3 22,7
31 Beskid Media Sp. z o.o. Kęty 2,7 29,1
32 Spółdzielnia Telekomunikacyjna Ost Nazwa Skrócona: OST Tyczyn 2,6 6,6
33 Focus Telecom Polska Sp. z o.o. Warszawa 2,4 5,2
34 Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. Warszawa 2,4 461,9
35 Uninet Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna 2,4 6,7
36 Korbank S.A. Wrocław 2,3 65,8
37 City-Sat Gordzielik Sp. z o.o. Strzelce Opolskie 2,3 11,4
38 Voice Net S.A. Rzeszów 2,2 68,6
39 Q4net Sp. z o.o. Wrocław 2,2 14,1
40 Citynet Sp. z o.o. Łódź 2,2 9,2
41 Verna sp. z o.o. Warszawa 2 8,3

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2018-2019,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2019 roku,

3. Zysk netto w latach 2018 i 2019 wyższy niż 1 tys. zł.

4. Kapitał własny w latach 2018 i 2019 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r

Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5  krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Oferta handlowa

Kontrakt w sprawie oferty handlowej:

Łukasz Krajewski

lukasz.krajewski@europejskafirma.pl

tel. 536 303 088, (22) 77 14 200

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #wielkimodernizator #bigmodernizer