Unia Europejska chce więcej współpracować z Afryką. Przygotowywany jest szczyt w tej sprawie

Afrykę zamieszkuje ponad miliard ludzi, oczekuje się, że ponad połowa wzrostu liczby ludności świata do 2050 r. nastąpi w Afryce, a sześć z dziesięciu najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie to gospodarki afrykańskie.
Stosunki UE z Afryką mają ogromne znaczenie dla przyszłości obu kontynentów. Dobrobyt obu kontynentów jest ściśle powiązany. Rozwój społeczny, osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju i eliminacja ubóstwa są zasadniczymi elementami stosunków UE–Afryka.
 
Potencjał Afryki budzi coraz większe zainteresowanie wielu podmiotów na scenie światowej. W wielu dziedzinach Afryka stała się nową areną rywalizacji światowych potęg. UE jest jednym z pierwszych podmiotów pomagających kontynentowi afrykańskiemu, podczas gdy destrukcyjna polityka stosowana przez inne podmioty negatywnie wpływa na narody afrykańskie, co również niekorzystnie oddziałuje na UE.
Sednem motywacji UE w jej stosunkach politycznych i gospodarczych z krajami trzecimi jest propagowanie praw podstawowych, wspieranie instytucji demokratycznych oraz utrzymywanie odpowiedzialności demokratycznej; pełne poszanowanie praw człowieka, wolności mediów i odpowiedzialności, przejrzyste i elastyczne sprawowanie rządów oraz walkę z korupcją, będące zasadniczymi elementami pozwalającymi na zagwarantowanie stabilnego otoczenia politycznego, społecznego i gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w Afryce.
UE i jej państwa członkowskie są pod każdym względem największym partnerem Afryki w dziedzinie handlu, inwestycji, oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), pomocy humanitarnej i bezpieczeństw.
Zbliżający się szczyt UE–UA zaplanowany na 2021 r. powinien stanowić podstawę strategicznego, korzystnego dla wszystkich i zorientowanego na wyniki partnerstwa, które odzwierciedli interesy obu stron i wzmocni więzi między tymi kontynentami.