Dla Zdrowia

Silna Europejska Unia Zdrowotna

Fundacja Ars Republica zapraszam na kolejną debatę z cyklu FORUM Dialog Plus. Tym razem o zdrowiu w gronie fachowców lekarzy i polityków.

Czy oświadczenie Stelli Kyriakides, komisarz UE ds. zdrowia, że: „Silna Europejska Unia Zdrowotna to Unia, w której obywatele są chronieni przed możliwymi do uniknięcia nowotworami, w której mają dostęp do badań przesiewowych mających na celu wczesne wykrycie oraz diagnozę, i w której każdy ma prawo dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej jakości na każdym etapie leczenia”, ma szansę powodzenia w naszym kraju?

Fundacja zaprasza do rejestracji i zadawania ekspertom. Rejestracja pod adresem:

https://www.facebook.com/Forumdialogplus/

***

Celami Fundacja Ars Republica są:
1) umacnianie europejskiej tożsamości Polski i jej obywateli;
2) krzewienie świadomości o wielorakich i wzbogacających Polskę jej związkach z innymi narodami Europy;
3) praca nad udziałem Polski w umacnianiu europejskiej jedności, w ramach unii europejskiej, stanowiącej istotny warunek Polskiej wolności i niepodległości;
4) kultywowanie i przywracanie pamięci o polskim dążeniu do życia w zjednoczonej i pokojowej Europie oraz o polskich patriotach – twórcach koncepcji i projektów zjednoczonej Europy;
5) krzewienie wartości europejskich, sformułowanych w traktatach europejskich;
6) propagowanie ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności:
7) wzmacnianie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji. Rynku, edukacji, nauki. Kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia. Pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w Europie;
8) promowanie ochrony środowiska naturalnego w Polsce i w Europie oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jego stan;
9) upowszechnianie kultury, wyrażającej wartości europejskie.