Rada Polityki Pieniężnej postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt.

Główna stopa NBP wzrośnie do 5,25 proc. To najwyższy poziom od grudnia 2008 r. Wzrosną raty kredytów.

Inne stopy NBP będą następujące:

stopa lombardowa 5,75% w skali rocznej;
stopa depozytowa 4,75% w skali rocznej;
stopa redyskonta weksli 5,30% w skali rocznej;
stopa dyskontowa weksli 5,35% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 6 maja 2022 r.

źródło: nbp.pl