Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN – BUD sp.j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021

Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN – BUD sp.j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska w Gdyni została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 20,4 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 9,8 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 58,6 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

P.U. CLEAN – BUD powstało w 1988 r., by pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z należytym utrzymaniem stanu sanitarnego obiektów.

Przedsiębiorstwo tworzą ludzie posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie sprzątania i gospodarki odpadami oraz rekultywacji zieleni, którzy za podstawowy cel stawiają sobie uzyskanie pełnego zadowolenia klienta przez wysoka jakość kompleksowo świadczonych usług, przy spełniających jednocześnie oczekiwaniu zleceniodawców – warunkach finansowych.

Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN – BUD dysponuje niezbędnym zapleczem technologicznym i finansowym pozwalającym na sprostanie wszelkim wymaganiom klientów oraz posiada głęboką wiedzę i doświadczenie, dzięki któremu potrafi zaproponować najlepsze z punktu widzenia klienta rozwiązania.

Oferuje usługi w zakresie:

  • Utrzymywanie czystości i porządku obiektów, sprzątania klatek schodowych pomieszczeń biurowych, hal przemysłowych, mycia okien i elewacji. Dysponuje profesjonalnymi urządzeniami do mycia i czyszczenia posadzek, mycia pod wysokim ciśnieniem.
  • Kompleksowego utrzymania terenów zieleni (zakładanie, pielęgnacja i rekultywacja trawników i rabat, przycinanie drzew i krzewów, ciecie żywopłotów, koszenie trawy).
  • Naprawy ławek parkowych i urządzeń na placach zabaw.
  • Zimowego odśnieżania chodników, ulic i terenów przyległych.
  • Drobnych prac remontowo – budowlanych.
  • Wywozu nieczystości stałych komunalnych i nietypowych wielkogabarytowych, gruzu, ziemi, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpady niebezpieczne (papa, azbest).
  • Oczyszczania mechanicznego parkingów, chodników, dróg.
  • Świadczenia usług transportowych.

Koszty świadczonych usług ustalone są w oparciu o indywidualne negocjacje, w zależności od zakresu i częstotliwości prac.

Świadczy usługi na terenie Gdańska, Pruszcza Gdańskiego, Sopotu, Gdyni, gmin Tczew, Subkowy i Żukowo.

Więcej informacji o firmie pod adresem https://www.clean-bud.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tym, których wartość rynkowa jest wyższa niż 100 mln zł, przyznaje tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.