PROMAG S.A. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma i Wielki Modernizator 2021

PROMAG S.A. w Poznaniu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i X edycji Konkursu Wielki Modernizator 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 462,5 mln zł, co dało jej tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2020 r. osiągnął poziom 8,7 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 9,2 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2021.

PROMAG S.A. jest jedyną firmą w Polsce z tak bogatą i w pełni kompleksową ofertą wyposażenia magazynowego, dostępną niemal od ręki. Sprzedaż tych rozwiązań firma prowadzi za pomocą sieci ponad 100 mobilnych i stacjonarnych doradców, katalogu wysyłkowego i własnych sklepów internetowych: epromag.pl i tm24.pl.

Dużą wagę PROMAG S.A. przywiązuje do rozwoju własnej myśli technicznej, know-how i inwestycji w wiedzę pracowników, co pozwala realizować firmie nawet najbardziej skomplikowane i zaawansowane technologicznie projekty inżynierskie w dziedzinie intralogistyki.

To właśnie pracownicy są siłą napędową firmy, ich wiedza i zaangażowanie. W tej chwili w całej Polsce PROMAG S.A. zatrudnia ponad 450 osób.

Polskie przedsiębiorstwa ze względu na problemy z pozyskaniem pracowników oraz konieczność konkurowania na coraz bardziej wymagającym, globalnym rynku sięgają po najnowsze rozwiązania z zakresu automatyzacji, robotyzacji, digitalizacji czy sztucznej inteligencji. Logistyka 4.0 puka do naszych firm i nie mamy już przed nią odwrotu.  PROMAG S.A. jest jedną z nielicznych lub nawet jedyną polską firmą, która projektuje, produkuje i instaluje automatyczne systemy składowania. Jednym ze sztandarowych produktów firmy jest autorski system gęstego składowania AutoMAG Mover, który otrzymał tytuł PRODUKTU INNOWACYJNEGO dla Logistyki, Transportu i Produkcji. System ten jest przykładem rozwiązania w duchu rewolucji 4.0, gdyż całkowicie eliminuje pracę fizyczną człowieka. Firma ciągle doskonali ofertę w zakresie automatycznych rozwiązań, a w tym rozwija zdalny serwis.

Poza tym PROMAG S.A. rozwija ofertę wózków autonomicznych AIV, które pracują bez operatora i poruszają się dzięki nawigacji naturalnej. To pozwala klientom w łatwy sposób modyfikować trasę po jakiej porusza się wózek w magazynie czy na hali produkcyjnej. Firma współpracuje też z partnerami, którzy oferują roboty, aby oferta PROMAG była systemowa i w pełni kompleksowa w zakresie automatyzacji procesów składowania, transportu, kompletacji i identyfikacji produktów.

PROMAG S.A. bierze też czynny udział w edukowaniu polskich firm w zakresie zmian zachodzących w intralogistyce, nowych technologii, trendów na rynku. W CENTRUM TECHNIKI MAGAZYNOWEJ PROMAG w Poznaniu organizuje bezpłatne pokazy pracy MAGAZYNU PRZYSZŁOŚCI, szkolenia z cyklu BEZPIECZNY MAGAZYN, dni otwarte i cykliczną konferencję logistyczną.

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #efektywnafirma #effectivecompany #WielkiModernizator

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2021 r.

C/Z: 34,60

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.