Profex Elektronik Swoboda sp.k. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2021

Profex Elektronik Swoboda sp.k. w Opolu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 i XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 81,2 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 50 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2021.

Firma PROFEX Elektronik istnieje od 2000 roku, w 2009 roku uzyskała jako jedyna w Polsce certyfikat Autoryzowanego serwisu i przedstawicielstwa GEW(EC) Limited na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarantuje profesjonalny szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. Oferujemy części zamienne oraz doradztwo techniczne. Posiada własny magazyn części zamiennych, lamp UV, zasilaczy e-Brick 9kW jak i 12kW co skraca czas oczekiwania na części zamienne.

Serwisuje wszystkie typy kaset UV firmy GEW (EC) Limited oraz posiadamy profesjonalny serwis zasilaczy e-Brick.

GEW (EC) Limited, to brytyjska rodzinna firma, założona w marcu 1991 r., jest światowym liderem w produkcji urządzeń do utwardzania UV i LED UV do drukowania, powlekania i przetwarzania. Systemy GEW są znane ze swojej wytrzymałej konstrukcji, efektywnej konstrukcji i energooszczędnej pracy.

Firma zajmuje wiodącą pozycję na świecie w technologii utwardzania UV i LED UV, z tysiącami instalacji na całym świecie.

Skupienie się na długoterminowym wsparciu technicznym i trosce o klienta gwarantuje, że system GEW UV działa wydajnie przez cały okres eksploatacji maszyny, na której jest zamontowany.

Siedziba firmy GEW znajduje się w Anglii w Crawley, a jej oddziały są w Niemczech i USA. Obsługuje ogólnoświatową sieć dystrybucji i serwisu.

Jej systemy UV z zasilaniem RHINO firmy GEW są standardowo dostarczane z pakietem usług wbudowanych, który umożliwia „zdalne monitorowanie”, uważne obserwowanie warunków pracy każdego systemu przez Internet. Umożliwia to zespołowi wsparcia serwisowego GEW wykrywanie i korygowanie parametrów poza zakresem tolerancji, zanim mogą przekształcić się w usterkę. Ten rodzaj zdalnej konserwacji zapobiegawczej poprawia wydajność klienta, zapewniając jednocześnie, że klienci mogą uniknąć nieplanowanych przestojów maszyn i kontynuować eksploatację całego systemu UV z najwyższą wydajnością.

Zatrudnia 80 pracowników.

Otrzymała Nagroda Królowej za przedsiębiorczość w kategorii handel międzynarodowy. Założycielami firmy byli Malcolm Rae, Gillian Rae

Więcej informacji o firmie pod adresem https://uv.opole.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #efektywnafirma #effectivecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.