Gepardy Biznesu

Perceptus zapewnia bezpieczeństwo IT

Spółka Perceptus funkcjonuje na rynku od 2008 roku. Specjalizuje się w dostarczaniu produktów i usług z zakresu bezpieczeństwa IT (oprogramowanie, sprzęt i usługi), m. in. dla energetyki, produkcji, usług oraz administracji na rynku polskim.

Od początku swojego istnienia Perceptus sp. z o. o. dostrzega konieczność ciągłego rozwoju i wdrażania w praktyce gospodarczej rozwiązań, będących efektem prowadzonych prac R&D. W tym celu w roku 2013 utworzony został dział badawczo-rozwojowy. Dzięki współpracy ze swoimi partnerami biznesowymi firma może na bieżąco konsultować potrzeby rynku oraz posiada dostęp do innowacyjnych technologii w branży IT Security, co pozwala w szybki sposób zweryfikować zasadność realizacji prac R&D, zapotrzebowanie na wyniki prowadzonych prac oraz możliwości komercjalizacji ich efektów.

Image

W roku 2015 w Parku Naukowo-Technologicznym w Zielonej Górze firma zainaugurowała działalność Laboratorium Bezpieczeństwa Danych w IT. Infrastruktura mogła zostać stworzona dzięki dofinansowaniu z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to autorski pomysł firmy Perceptus, będący praktycznym zastosowaniem prowadzonych wyników prac badawczych, w ramach których infrastruktura laboratorium jest udostępniania dla aplikacji i systemów w modelu Cloud Computing. Z laboratorium mogą korzystać nieodpłatnie jednostki edukacyjne czy naukowe, jak czyni to np. Uniwersytet Zielonogórski.
Kierunki badań realizowanych w przedsiębiorstwie dotyczą zagadnień kwestii bezpieczeństwa IT w następujących sektorach/branżach:
– ICT – tożsamość elektroniczna (podpisy cyfrowe, centra certyfikacji) oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo IT,
– energetyka – Smart Grid, rynek bilansujący,
– finanse i bankowość – bezpieczeństwo systemów płatniczych,
– Smart Home, Smart City i IoT – pełne bezpieczeństwo inteligentnej infrastruktury zarządzania budynkami, komunikacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami oraz informacji przechowywanych w ich strukturze,
– telemedycyna – bezpieczeństwo dokumentacji medycznej.
W maju 2016 r. Perceptus sp. z o. o. została przyjęta do grona członków Instytutu Autostrady Technologii i Innowacji (IATI), konsorcjum zrzeszającego wybrane uczelnie wyższe (m. in. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Wrocławska czy Uniwersytet Zielonogórski), niezależne instytuty badawcze oraz przedsiębiorstwa. Celem nadrzędnym tego elitarnego grona jest wspólna realizacja projektów (w tym B+R), które przyniosą największą korzyść polskiej gospodarce.
Przedsiębiorstwo angażuje się życie lokalnej społeczności, m.in. organizując Akademię Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz warsztaty dla ZSEiS w  Zielonej Górze.

Perceptus Sp. z o.o. w Zielonej Górze została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.