Mido Sp. z o.o. to Efektywna Firma 2021

Mido Sp. z o.o. w Czaplach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 9,6 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021.

Oferuje innowacyjną, bezwykopową technologię do budowy precyzyjnych sieci grawitacyjnych w branży wodno – kanalizacyjnej.

Powstała jako kontynuacja rodzinnego przedsięwzięcia, które bazowało na technologiach bezwykopowych. Ciągłe dążenie do ograniczania zakresu prac wykopowych i proponowania alternatywnych rozwiązań, doprowadziło do tego, że już w latach 90. pojawiły się pierwsze pomysły na urządzenia i technologie, które miały na celu wykorzystanie potencjału robót bezwykopowych.

Schemat bezwykopowej budowy instalacji. Zdjęcie ze stron Mido na Facebooku.

Technologie bezwykopowe nabierały z roku na rok coraz większego znaczenia, ponieważ inwestorzy, spółki komunalne, firmy budowlane oraz wykonawcy zauważyli, z jak wysokim kosztem trzeba się zmierzyć po wykonaniu robót, żeby zniwelować skutki tych prac. Wraz z rozwojem i przekształcaniem się Polski, zauważono, że tereny zurbanizowane coraz bardziej potrzebują rozwiązań, które zastąpią tradycyjne metody.

Coraz częściej mówiono o robotach bezwykopowych. Maszyny przeciskowe i wiertnice horyzontalne zaczęły coraz lepiej radzić sobie na rynku. Nowy wiek przyniósł jeszcze większe oczekiwania i po 2000 roku coraz więcej firm zaczęło się wyposażać w odpowiednie maszyny czy urządzenia.

Właśnie podczas wykonywania takich prac zrodziła się potrzeba skonstruowania maszyny o małych gabarytach, która umożliwiłaby wykonanie przewiertu pilotażowego ze studni kanalizacyjnej. W tym czasie w Mido pracowano nad różnymi rozwiązaniami, które testowano i sprawdzano w trudnych warunkach. Wkrótce idea przerodziła się w rzeczywistość i powstała wiertnica grawitacyjna.

W 2017 roku podjęto decyzję, żeby wesprzeć finansowo firmę i przekształcić ją w spółkę. Od tej chwili, przy wsparciu firmy macierzystej Terma Sp. z o.o., która zajęła się dostarczaniem rozwiązań technicznych i wytwarzaniem wiertnic, Mido Sp. z o.o. zaczęła świadczyć usługi na szeroką skalę w Polsce. Posiadając zaplecze oraz myśl techniczną, mogła wykonywać coraz więcej, coraz bardziej skomplikowanych robót.

Testując maszyny na setkach metrów przewiertów i przekazując uwagi zwrotne oraz propozycje rozwiązań, umożliwiła Termie wykonanie pierwszych niezawodnych i bardzo sprawnych konstrukcji. Kolejne prace potwierdzały słuszność rozwiązania, a wypracowane zyski były przeznaczane na dalszy rozwój firmy. Wymiana sprzętu i zakup nowego wyposażenia jeszcze bardziej ustabilizowały jakość robót, które stały się dla firmy rutyną.

Mido Sp. z o.o. nadal z pasją podejmuje kolejne wyzwania i z radością przekazuje inwestorom solidnie wykonane odcinki przewiertów. Rozwija kolejne zespoły, stawiając na rozwój technologii, bo wie, że czekają ją kolejne wyzwania związane z budownictwem wodociągowym, rozbudową sieci kanalizacyjnych, układaniem światłowodów oraz instalacji ziemnych i rozwojem e-mobilności, nie tylko na terenach zurbanizowanych.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: http://www.mido.net.pl

#wyróżnieniadlafirm #efektywnafirma #effectivecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.