Gepardy Biznesu

Instal Kraków S.A. w Krakowie jest Gepardem Biznesu 2017

Instal Kraków S.A. w Krakowie została wyróżniona w XII edycji Konkursu Gepardy Biznes 2017.

Instal Kraków S.A. w Krakowie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 10,4 proc.  To oznacza, że Instal Kraków S.A. w Krakowie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w XII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe Instal Kraków S.A. w Krakowie
Rok 2015 2016 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 332589 196584 -40,9
Zysk netto w tys. zł 3995 6764 69,3
Kapitał własny w tys. zł 181990 187026 2,8
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 31,2
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 10,4
Stosunek zysku netto do przychodów w 2015 r. w proc. 1,2
Stosunek zysku netto do przychodów w 2016 r. w proc. 3,4
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 w proc. 4,6
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016  w proc. 2,3
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2015-2016, podanych przez  Instal Kraków S.A. w Krakowie

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa XII edycja konkursu Gepardy Biznesu 2017.