Electris Sp. z o.o. sp.k. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania i Wielki Modernizator 2021

Electris Sp. z o.o. sp.k. w Białce to wyjątkowa firma, została bowiem wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu we wszystkich jego konkursach na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego: w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021, X edycji Konkursu Wielki Modernizator 2021 i IX edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 37,4 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2020 r. osiągnął poziom 12 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 6,4 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2021.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 165,3 mln zł, co dało jej tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Firma Electris to spółka rodzinna z polskim kapitałem. Istnieje na rynku od 2003 roku. Rozpoczęła jako mała firma, produkując na 3 używanych maszynach. Dzisiaj ma zakład o powierzchni ponad 6000 mkw., wyposażony w najnowocześniejszy park maszynowy i jest liderem na rynku europejskim w produkcji elementów miedzianych dla przemysłu elektroenergetycznego.

Specjalizuje się w produkcji podzespołów i elementów miedzianych o różnorodnych rozmiarach i kształtach. Jej produkty to m.in. szyny prądowe, złącza i końcówki miedziane, listwy miedziane, elastyczne szyny zasilające, chłodnice oraz radiatory.

Produkty firmy Electris są stosowane m. in. w rozdzielniach elektrycznych, panelach kontrolnych oraz szafach sterowniczych.

Głównymi odbiorcami jej produktów są klienci z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego, lotniczego, transportowego oraz odnawialnych źródeł energii.

Współpracuje z blisko 70 klientami w kraju i na świecie, większość z nich to znane światowe koncerny.

Sukcesy Electris są zasługą wielu wspaniałych osób, które miały wkład w rozwój firmy. Obecnie jest to ponad 120 osób.

Wysoka jakość produkcji jest dla spółki priorytetem, dlatego wdrożyła i stosuje standardy AS9100 oraz ISO9001, a jej klienci kilkukrotnie wyróżnili ją nagrodami „Najlepszy dostawca roku”.

Firma ma własny Dział Badań i Rozwoju, który współpracuje z uczelniami i instytutami naukowymi. Dział ten został uruchomiony w odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące produktów, które wymagały wdrożenia nowych, często innowacyjnych technologii do ich produkcji.

Dzięki rodzinnej pasji do innowacji oraz zaangażowaniu wysoce wykwalifikowanych pracowników jesteśmy gotowi na dynamiczny rozwój w kolejnych latach.

„Nieustannie monitorujemy rynek, analizujemy możliwości i wdrażamy nowe rozwiązania, które często są pionierskie i wyznaczają kierunki rozwoju branży”,  mówi Łukasz Hajdyła,  Prezes Zarządu Electris.

Łukasz Hajdyła,  Prezes Zarządu Electris

Link do filmu o Electris:

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D8wW0swhDCLs&sa=D&ust=1518079893592000&usg=AFQjCNFan4lHspqUy6buZgGQNlwSZ6sbpQ

Więcej informacji o firmie pod adresem https://www.electris.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których  znajdzie minimum 20 firm wartych łącznie więcej niż 20 tys. zł na mieszkańca miasta oraz minimum 10 Brylantów Polskiej Gospodarki, czyli firm wartych więcej niż 10 mln zł.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.