Dopak Sp. z o.o. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2021

Dopak Sp. z o.o. we Wrocławiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 i XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 136,9 mln zł, co dało mu tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Spółka działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 18,8 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021.

Dopak to firma oferująca projektowanie, sprzedaż i wsparcie podczas wdrożenia technologicznego z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Od 1996 roku dostarcza innowacyjne maszyny i urządzenia do produkcji w procesie formowania wtryskowego.

W asortymencie firmy są: wtryskarki hydrauliczne i elektryczne, urządzenia peryferyjne (suszarki, podajniki, transportery, dozowniki, zbiorniki transportery), linie do recyklingu, roboty, systemy chłodzenia, rozdmuchiwarki i centralne systemy podawania i suszenia.

W ofercie firmy znajdują się rozwiązania renomowanych europejskich producentów m.in. KraussMaffei, Digicolor, ONI, Neue Herbold, BBM, Virginio Nastri, MO.DI.TEC, Weima, ProSeS, Plasdan.

Maszyny KraussMaffei z oferty Dopak. Zdjęcie ze strony https://www.facebook.com/DopakPolska/

Dopak zapewnia wsparcie na każdym etapie:

  • w fazie projektowania wtryskowni oraz kompleksowych linii produkcyjnych do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
  • przy wdrażaniu nowych produktów,
  • w procesie usprawniania dotychczasowych rozwiązań.

Poprzez mobilną sieć w całej Polsce zapewnia serwis gwarancyjny maszyn oraz wsparcie serwisowe również po okresie gwarancji, w tym m.in. przeglądy techniczne i okresowe, naprawy, diagnostykę i usuwanie usterek oraz remonty.

Od 2022 roku Dopak prowadzi Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym realizuje usługi szkoleniowe w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, nowoczesnych technologii, a także obsługi i programowania maszyn oraz robotów.

W sklepie internetowy e-shop.dopak.pl natomiast, klienci mogą z jednej ręki zakupić szeroką gamę produktów niezbędnych w obsłudze procesów produkcyjnych: części zamienne do maszyn, chemię techniczną oraz wyposażenie obiektów przemysłowych i magazynów.

Więcej informacji o firmie pod adresem https://dopak.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #efektywnafirma #effectivecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.