ROWIS SYSTEM to Brylant Polskiej Gospodarki, Gepard Biznesu i Światowa Firma Worldwide Company 2018

ROWIS SYSTEM Sp.J. M.Siemiński i St.Wilk w Będzinie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, w XI edycji Konkursu Efektywna 2018, w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018, w VI edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2018 oraz w VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

ROWIS SYSTEM Sp.J. M.Siemiński i St.Wilk rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 15,4 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 20,7 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna Firma 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Wartość rynkowa ROWIS SYSTEM Sp.J. M.Siemiński i St.Wilk w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 26 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

ROWIS SYSTEM Sp.J. M.Siemiński i St.Wilk  eksportowała w 2016 r. do 3 krajów, dzięki czemu uzyskała tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018.

Początki firmy sięgają roku 1997, kiedy została założona spółka cywilna Hewis-System. W roku 1999 zmieniła nazwę na Rowis-System. W 2003 roku firma zmieniła swój status prawny, przekształcając się w spółkę jawną. W tym samym czasie wdrożyła udokumentowany System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001 (obejmujący badania, produkcję i sprzedaż), który jest corocznie certyfikowany.

W związku z dynamicznym rozwojem firma zmieniła w 2007 roku swoją siedzibę, przenosząc wydział produkcyjny, magazyny, laboratoria oraz biura pod aktualny adres w Będzinie- Grodziec, gdzie prowadzi działalność do dziś.

Głównym przedmiotem działalności firmy jest produkcja specjalistycznych preparatów chemicznych o działaniu przeciwpieniącym i odpieniającym aktywnych w środowisku wodnym. Preparaty te przeznaczone są do stosowania w tych procesach chemicznych i fizycznych (a także jako składnik produktów), gdzie tworzenie się piany jest niepożądane. Produkuje także inne chemiczne środki pomocnicze dla przemysłu chemii budowlanej.

 

Posiada własne laboratorium badawcze wyposażone w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt i urządzenia do prowadzenia prac projektowych nad nowymi produktami oraz dokonywania oceny ich cech użytkowych. Oferowane produkty są rezultatem wieloletniego doświadczenia firmy i stanowią jej własne oryginalne rozwiązania.

 

Bazując na tym doświadczeniu oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze firma może gwarantować klientom wysoką i stabilną jakość wyrobów, profesjonalną obsługę, a także pomoc i doradztwo techniczne dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Klientami spółki jest ponad 200 firm z terenu całej Polski – zarówno dużych jak małych (rodzinnych) produkujących na rynek lokalny oraz na eksport. Ponad 20 proc jej wyrobów trafia na rynki wschodniej i zachodniej Europy oraz na Bliski Wschód.

Więcej o firmie pod adresem:  www.rowis.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.