Portal Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat  przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm, policzyli ich wartość rynkową. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Każdy ma do nich dostęp. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

OFERTA HANDLOWA
Tytuły w konkursach przyznawane są za darmo. Można posługiwać się nimi bezterminowo. Płatne są statuetki, certyfikaty, logo promocyjne. W każdym konkursie ceny są takie same:

  • statuetka – 1190 zł netto
  • certyfikat – 330 zł netto
  • certyfikat z wydrukowanym w kolorze logo wyróżnionej firmy – 450 zł netto
  • logo promocyjne wyróżnienia, które można wykorzystywać bezterminowo na wszystkich nośnikach – 330 zł netto
  • plakietka do statuetki z wygrawerowaną w kolorze czarnym nazwą firmy  – 30 zł netto
  • plakietka do statuetki z wygrawerowaną w kolorze czarnym nazwą firmy  i logo firmy – 90 zł netto

Logo promocyjne wysyłane jest mailem, a certyfikaty i statuetki można otrzymać pocztą (dochodzi koszt paczek) albo odebrać na IX Kongresie Nowoczesnej Gospodarki.

Udział w IX Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w sobotę 8 października 2022 r. w Warszawie.

  • uczestnictwo – 400 zł netto od osoby

W cenie jest jeden certyfikat dla uczestnika kongresu oraz możliwość zaprezentowania firmy w krótkiej prezentacji (dwa slajdy: na pierwszym kilka kluczowych zdań o firmie, na drugim logo firmy).

Relacje z poprzednich Kongresów Nowoczesnej Gospodarki są pod adresami:
Relacja z VIII Kongresu Nowoczesnej Gospodarki
Relacja z VII Kongresu Nowoczesnej Gospodarki

Certyfikaty i statuetki można kupić nie tylko dla firmy, ale również dla jej pracowników. To dobra forma wyróżnienia pracowników za wkład w rozwój firmy.
Zamówienie można złożyć emailem. W odpowiedzi wysyłamy wypełniony formularz zamówienia z numerem konta bankowego i oczekujemy na wpłatę na  konto bankowe. Dopiero po otrzymaniu zapłaty wysyłamy zamówione produkty i fakturę.

Kontakt w sprawie oferty handlowej:
Łukasz Krajewski
lukasz.krajewski@europejskafirma.pl

tel. 536 303 088

JAK ZGŁOSIĆ FIRMĘ DO ANALIZY I KONKURSÓW

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.
Wystarczy wypełnić poniższy formularz.

KONKURSY

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.