EuropejskaFirma.pl jest portalem internetowym biznesu, poświęconym w szczególności ludziom,  firmom, bankom i samorządom wyróżnionym w konkursach, organizowanych przez Instytut Europejskiego Biznesu i Magazyn Przedsiębiorców “Europejska Firma”:   Gepardy Biznesu (konkurs organizowany od 2006 r.), Miasto Przyjazne Firmom (od 2007 r.), Efektywna Firma (od 2008 r.), Brylant Polskiej Gospodarki (od 2008 r.), Najpiękniejszy Budynek (od 2008 r.), Wielcy Modernizatorzy Polski (od 2012 r.), Światowa Firma (od 2013 r.),  Mocna Firma Godna Zaufania (od 2014 r.).

EuropejskaFirma.pl promuje Modern Business Club, który powstał w 2006 roku, i jego członków.

Wydawca:

Instytut Europejskiego Biznesu

ul. Gajkowicza 15/64

03-562 Warszawa

Redaktor naczelny EuropejskaFirma.pl: Jerzy Krajewski

Instytut Europejskiego Biznesu, założony 12 grudnia 2005 r., jest oddziałem ULAN Sp. z o.o., utworzonej 15 grudnia 1989 r.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000214237
Kapitał zakładowy: 50 100 zł.
Kapitał opłacony: 50 100 zł.
NIP: 125-09-84-156