Jag Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania i Worldwide Company 2023

Jag Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Sp. z o.o. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2023, XVI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2023, XVI edycji Konkursu Efektywna Firma 2023, XI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2023 i XI edycji Konkursu Worldwide Company 2023 na odstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma rozwija się dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2021-2022 wyniosła w jej przypadku 18 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2023.

https://europejskafirma.pl/gepardy-biznesu-2023-najdynamiczniejsze-firmy-branzy-chemicznej

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2021-2022 osiągnął poziom 11 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2023.

https://europejskafirma.pl/efektywne-firmy-2023-branzy-chemicznej

Razem zapewniło jej to tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023.

https://europejskafirma.pl/mocne-firmy-godne-zaufania-2023-branzy-chemicznej

Wartość rynkowa spółki w grudniu 2023 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 17 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2023.

https://europejskafirma.pl/brylanty-polskiej-gospodarki-2023-branzy-chemicznej

Eksportowała w 2022 r. do więcej niż 5 krajów, dzięki czemu uzyskała tytuł Worldwide Company 2023.

Firma „JAG” PPH Spółka z o.o. to renomowany polski producent pianek poliuretanowych, który rozpoczął swoją działalność w 1983 roku. Odznacza się unikalnym wśród przedsiębiorstw tego sektora wyłącznie polskim kapitałem, a także efektywnością i elastycznością w dynamicznie zmieniającym się rynku. Z ponad 40-letnim doświadczeniem firma oferuje produkty o sprawdzonej, wysokiej jakości oraz udziela fachowego doradztwa, zgodnie z mottem: „Pianki dopasowane do Twoich potrzeb”.

Zdjęcie ze strony firmy na facebook

Jako duży producent pianek poliuretanowych, „JAG” zapewnia szeroki wybór produktów, w tym elastyczną piankę poliuretanową wtórnie spienianą (Typ R), sztywną piankę poliuretanową (Typ PUR/PIR) oraz elastyczną piankę poliuretanową (Typ T). Firma jest rozpoznawalnym i solidnym partnerem handlowym, współpracując zarówno z klientami z Polski, jak i z zagranicy. Działając zgodnie z najwyższymi standardami jakości, firma stale poszerza swoją ofertę i doskonali proces produkcji, zapewniając klientom produkty wysokiej jakości.

Firma „JAG” eksportuje swoje produkty do 12 krajów, a jej doświadczenie wynosi ponad 40 lat. Zatrudniając profesjonalną kadrę pracowników i korzystając z najnowszych technologii, firma utrzymuje najwyższe normy jakościowe. Ponadto, „JAG” to firma 100% oparta na polskim kapitale, co dodatkowo podkreśla jej lokalny charakter i zaangażowanie w krajową gospodarkę.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: https://jag.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #instytuteb #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy firm w Polsce. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w grudniu 2023 r.

C/Z: 9,1

C/WK: 1,11

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z grudnia 2023 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2022 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2023 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2022 r. i wskaźnika C/Wk w grudniu 2023 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2023 r.

Autor: Łukasz Krajewski