Aktualności

Trzeba obniżyć wiek emerytalny dla mężczyzn do 60. roku życia

Redakcja portalu EuropejskaFirma.pl uważa, że trzeba obniżyć wiek emerytalny dla mężczyzn do 60. roku życia, by przywrócić konstytucyjną równość obywateli wobec prawa. Konstytucja jest bowiem najważniejszym aktem prawnym. Żadna partia polityczna nie popiera tego postulatu. Nie ma symulacji ekonomicznych, jakie byłby koszty jego realizacji w roku 2024 i latach następnych.

Biuro Prasowe Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało nas, że to ministerstwo nie prowadziło symulacji w sprawie kosztów obniżenia wieku emerytalnego mężczyzn do 60 roku życia.

Poniżej przedstawiamy korespondencję mailową w tej sprawie.

Od: Jerzy Krajewski <jerzy.krajewski@europejskafirma.pl>
Do: „prasa@mrips.gov.pl” <prasa@mrips.gov.pl>
Data: 22.08.2023 16:50
Temat: Obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn do 60. roku życia

Szanowni Państwo!

Czy mógłbym uzyskać informacje, ile kosztowałoby KRUS i ZUS obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn do 60. roku życia w 2024, 2025 i latach następnych?

Czy dobrze rozumiem, że w przypadku ZUS obniżenie wieku emerytalnego dla mężczyzn do 60. roku życia nie miałoby znacznie, gdyż ZUS po wydłużenie okresu pobierania emerytur przez mężczyzn o 5 lat, obniżyłby im emerytur, by zgromadzony kapitał emerytalny wystarczył na 5 lat dłużej?

Pozdrawiam serdecznie

Jerzy Krajewski,
redaktor naczelny EuropejskaFirma.pl,

From: Malgorzata Czerepak [mailto:Malgorzata.Czerepak@mrips.gov.pl] On Behalf Of prasa
Sent: Monday, August 28, 2023 7:06 AM
To: Jerzy Krajewski <jerzy.krajewski@europejskafirma.pl>
Cc: prasa@mrips.gov.pl
Subject: ODP: Obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn do 60. roku życia

Szanowny Panie Redaktorze,

w sprawie kosztów obniżenia wieku emerytalnego mężczyzn do 60 roku życia, uprzejmie informuję, że nie prowadziliśmy takich symulacji.

Rolniczy system ubezpieczeń społecznych pozostaje poza właściwością merytoryczną resortu rodziny i polityki społecznej.

Wydział Prasowy
Departament Komunikacji i Promocji

prasa@mrips.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Konfederacja Pracy: Zrównajmy wiek emerytalny w dół!

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy od połowy czerwca 2023 popiera postulat obniżenia wieku emerytalnego dla mężczyzn do 60. roku życia. Chce złożyć w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Próbuje znaleźć 35 tys. zł na prawników na portalu Zrzutka.pl. Kiepsko mu idzie. Zebrał tylko 400 zł. Poniżej publikacja na stronie Zrzutka.pl.

Jako Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy zamierzamy złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności artykułu Art. 24. 1. Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Konstytucją. Chcemy zrównania wieku emerytalnego w dół. Dziś Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, który ma różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn, i który nic z tym nie robi. Planujemy zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego przepisy różnicujące wiek emerytalny mężczyzn. Dzięki zrównaniu wieku emerytalnego więcej mężczyzn dożyje emerytury. Pomoże to także rozwiązać problem kobiet wypychanych z rynku pracy. Z danych ZUS wynika, że prawie 26 % mężczyzn nie dożywa wieku emerytalnego. Jeśli już na niej są, średnia długość ich życia i tak jest krótsza od kobiet. Mężczyźni żyją średnio 72 lata, a kobiety 80 lat! Chcemy równego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn – 60 lat!

Istnieje wiele powodów, dlaczego wiek emerytalny mężczyzn w Polsce powinien zostać zrównany z wiekiem kobiet:

· Równość płci jest podstawową zasadą demokratycznego społeczeństwa. Utrzymywanie różnicy w wieku emerytalnym między płciami jest niesprawiedliwe i dyskryminujące. Zrównanie wieku emerytalnego byłoby ważnym krokiem w kierunku promowania równości i sprawiedliwości społecznej.

· Statystyki wskazują, że kobiety mają dłuższą oczekiwaną długość życia niż mężczyźni. To oznacza, że mężczyźni średnio otrzymują krótszy okres emerytalny.

· Równość wieku emerytalnego między płciami przyczyniłaby się do zmniejszenia nierówności zawodowych i płacowych. Obecnie różnica w wieku emerytalnym może utrzymywać nierówności i utrudniać kobietom dostęp do rynku pracy. Zrównanie wieku emerytalnego stworzyłoby większe możliwości równoważenia czasu pracy i pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie potencjału zawodowego obu płci.

Zarzucamy naruszenie:

Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 33. Zasada równości kobiet i mężczyzn

1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.

2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

(Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.)

Na co zbieramy?

Na wsparcie prawnicze! Prawnicy konstytucjonaliści posiadają specjalistyczną wiedzę prawniczą dot. Ustawy zasadniczej. Ich praca wymaga lat studiów prawniczych, zdobycia doświadczenia praktycznego oraz stałego śledzenia zmian w prawie i orzecznictwie. Prawnicy konstytucjonaliści często zajmują się skomplikowanymi przypadkami, które wymagają dogłębnej analizy prawniczej, badań precedensów i opracowania strategii prawnej. Taka praca wymaga czasu, wysiłku i intelektualnego zaangażowania, co przekłada się na koszty usług prawniczych. Uruchamiamy zbiórkę, aby jak najlepiej przygotować wniosek!

https://zrzutka.pl/ah8m58?fbclid=IwAR3Nksnrj97K2_EcusIl8KwtXc79USk8nakHf_am0kL30HoMCyz2vGwq27M

Adrian Zandberg popiera

Adrian Zandberg z partii Razem w wywiadzie dla naTemat, zasugerował poparcie dla obniżenia wieku emerytalnego dla mężczyzn do 60. roku życia powiedział:

Obstawiam, że będziemy zmierzać stopniowo w kierunku równości. Ciekawe podejście w tej sprawie ma Konfederacja Pracy. Związkowcy chcą zaskarżyć obecny wiek „w dół” – przyjąć granicę 60 lat jako uniwersalną, bez względu na płeć i dać pracownikom wolność wyboru, czy chcą pracować dłużej, by mieć wyższe świadczenie.

Oczywiście po drugiej stronie równania jest kwestia długoterminowego zbilansowania systemu. To będzie ciekawa batalia prawna. Natomiast jeśli pyta mnie pani, co myślę o mechanicznym podnoszeniu wieku emerytalnego – to myślę, że takie pomysły pachną naiwnością.

Dlaczego?

Bo nie biorą pod uwagę tego, jaką pracę wykonują Polacy. Polska ma znaczący udział przemysłu w gospodarce. Znaczna część Polek i Polaków pracuje fizycznie, w dodatku często w nadgodzinach. Pani Basia, która spędza cały dzień na nogach przy produkcji czy w sklepie, nie będzie przecież w stanie nosić ciężarów, gdy skończy już nie 44, a 64 lata. To samo dotyczy pracy na budowach, w logistyce. Opowiadanie, że ci ludzie będą pracować do 67 lat to bajki. A to jest znaczna część pracowników.

Nie jest sztuką podnieść wiek emerytalny na papierze. Problem w tym, że osoba, która nie jest w stanie dalej pracować fizycznie, zostanie zarówno bez zarobków, jak i bez emerytury. O tym w debacie publicznej często się zapomina. Bo tak się dziwnie składa, że debatę o wieku emerytalnym prowadzą publicyści, a nie robotnicy.

Nie mam wątpliwości, że po sześćdziesiątce i pani redaktor i ja będziemy mogli wykonywać swoją pracę. Ba! Będzie nam to sprawiało wiele przyjemności. Ale prawda jest taka, że w wielu zawodach to nierealne.

To odklejenie debaty od rzeczywistości to efekt tego, że w dyskusji dominują osoby wykonujące pracę umysłową: eksperci, politycy, dziennikarze… To też zresztą osoby, które, przeciętnie, będą żyć dłużej niż pracownicy fizyczni. W tym wszystkim zapominamy bowiem także o podziale klasowym, który widać także w różnicach w długości życia, nawet pomiędzy dzielnicami bogatej skądinąd Warszawy. System emerytalny powinien być fair – uwzględniać potrzebę bezpieczeństwa wszystkich.

https://natemat.pl/501113,wywiad-z-adrianem-zandbergiem

Służby mundurowe mają wiek emerytalny 55 lat

Funkcjonariusze 10 formacji, w tym służb podległych MSW m.in. policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu oraz żołnierze zawodowi, którzy wstępują do służby od 2013 roku, nabywają uprawnienia emerytalne po 55 roku życia i 25 latach służby.
Zmiany w emeryturach mundurowych przewidują, że:
 prawo do emerytury nabywają funkcjonariusze i żołnierze po łącznym spełnieniu
dwóch warunków: wieku oraz stażu służby;
 minimalny wiek emerytalny to 55 lat, a minimalny staż służby to 25 lat, a nie jak wcześniej 15 lat. Dopiero połączenie 25 lat stażu służby i 55 lat zagwarantuje prawo do emerytury;
 podstawę wymiaru emerytury mundurowej stanowi średnie uposażenie z 10 kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną i dodatkami stałymi. Funkcjonariusz lub żołnierz może sam wybrać najbardziej korzystny dla siebie okres 10 lat, który będzie podstawą do wyliczenia przyszłego świadczenia

file:///C:/Users/Jerzy/Downloads/EMERYTURY_SLUZB_MUNDUROWYCH.pdf

KRUS nie ma wyliczeń kosztów obniżenia wieku emerytalnego dla mężczyzn i nie policzy ich

From: TERESA ONEILL [mailto:TERESA.ONEILL@krus.gov.pl]
Sent: Tuesday, September 12, 2023 2:19 PM
To: Jerzy Krajewski <jerzy.krajewski@europejskafirma.pl>
Cc: Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej <kwm@krus.gov.pl>; MAGDALENA WACHNICKA-WITZKE <MAGDALENA.WACHNICKA-WITZKE@krus.gov.pl>; MONIKA TWORKOWSKA <MONIKA.TWORKOWSKA@krus.gov.pl>; Adriana Minorowska <adriana.minorowska@krus.gov.pl>
Subject: Odpowiedź z KRUS.

Szanowny Panie,

Nawiązując do poniższego e-maila w sprawie wyliczenia kosztów KRUS dotyczących obniżenia wieku emerytalnego mężczyzn do 60. roku życia w 2024, 2025 i latach następnych, Kasa informuje, iż koszty emerytalne są zwykle ustalane w porozumieniu z nadzorującym KRUS Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które na chwilę obecną nie zainicjowało takiego wyliczenia. Z uwagi na pracochłonny zakres przedmiotowych prac oraz brak informacji z jednostki nadzorującej Kasa nie ma podstaw do ich przeprowadzenia.

Z wyrazami szacunku, 

Teresa O’Neill

Wicedyrektor/Rzecznik Prasowy

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Centrala/Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej

  1. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, Polska

M: +48 572 904 118

T: +48 22 592 65 00

IP: 6000100

E: teresa.oneill@krus.gov.pl

 

www.gov.pl/web/krus

 

Partia Polska Jest Jedna też nie poprze postulatu obniżenia wieku emerytalnego dla mężczyzn do 60. roku życia

From: Jerzy Krajewski <jerzy.krajewski@europejskafirma.pl>

Sent: Tuesday, September 19, 2023 8:48 AM

To: kontakt@panpstryczek.pl

Subject: Trzeba obniżyć wiek emerytalny dla mężczyzn do 60. roku życia

Sz. P. Piotr Klein

Szanowny Panie!

Jest Pan członkiem zarządu partii Polska Jest Jedna. Proszę, by Państwa Partia poprała postulat, by obniżyć wiek emerytalny dla mężczyzn do 60. roku życia, by przywrócić konstytucyjną równość obywateli wobec prawa. Konstytucja jest bowiem najważniejszym aktem prawnym.

Mężczyźni, szczególnie na Śląsku, gdzie ciężko pracują, powinni to docenić. Zasługują na sprawiedliwość.

O postulacie piszę pod adresem

 

Trzeba obniżyć wiek emerytalny dla mężczyzn do 60. roku życia

 

From: p.klein@pjj.org.pl [mailto:p.klein@pjj.org.pl]

Sent: Tuesday, September 19, 2023 8:26 PM

To: Jerzy Krajewski <jerzy.krajewski@europejskafirma.pl>

Subject: RE: Trzeba obniżyć wiek emerytalny dla mężczyzn do 60. roku życia

Witam

Panie Jerzy pewne postulaty należy wprowadzać sukcesywnie. Myślę, że jest Pan świadom, że niektóre postulaty mogą nam zaszkodzić na tym etapie.

Pozdrawiam Serdecznie

Piotr Klein