Aktualności

Rozszerzenie Unii Europejskiej 2023

Komisja Europejska poinformowała 8 listopad 2023 roku, że przyjęła Pakiet Rozszerzenia na rok 2023, w którym zaleca rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą i Mołdawią, przyznanie Gruzji statusu kraju kandydującego oraz rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Bośnią i Hercegowiną po osiągnięciu niezbędnego stopnia zgodności

Zdjęcie z profilu @EU_Commission na portalu X.