ASSAY MANAGEMENT – Nowy podmiot inwestycyjny w Polsce

Komisja Nadzoru Finansowego pozytywnie rozpatrzyła wniosek Grupy Assay o dokonanie wpisu Assay Management do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. Są to  instytucje wspólnego inwestowania, których przedmiotem działalności jest lokowanie aktywów inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Preferowane przez Assay branże to: elektromobilność, medycyna i software. Grupa jednak nie ogranicza się do ww. sektorów gospodarki, poszukując innowacyjnych projektów na całym rynku. Aktualnie w portfelu Assay znajdują się 22 spółki, których bieżąca wycena to 34,3 mln zł. Średnia rentowność wyjścia z inwestycji to 514%.

Wpis do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi to potwierdzenie najwyższych standardów obsługi, pełnej transparentność i wysokiego poziomu bezpieczeństwa, jaki oferujemy inwestorom. Pomyślny wynik postępowania w KNF, polegającego m.in. na szczegółowej i dogłębnej analizie polityk inwestycyjnych i strategii Assay, otwiera dla nas wiele nowych możliwości i pozwala na dalszy dynamiczny rozwój, mówi Łukasz Blichewicz, Prezes Zarządu Grupy Assay.

PIONIERSKI NA POLSKIM RYNKU MODEL BIZNESOWY

Assay ma długoletnie doświadczenie w obszarze doradztwa gospodarczego. Grupa działa w pionierskim na krajowym rynku modelu biznesowym, opartym na akwizycji i współprowadzeniu firm, przez co realnie angażuje się w budowanie sukcesów spółek ze swojego portfela.

Firma inwestuje głównie w podmioty o wysokim potencjale wzrostu, zamierzające rozpocząć swoją działalność lub będące na wczesnym etapie rozwoju. Decyzje inwestycyjne Assay podejmuje na podstawie: oceny kompetencji struktury właścicielskiej i menedżerskiej lub zespołu założycielskiego, prognoz wzrostu wyników finansowych, prawdopodobieństwa dopuszczenia spółki do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia jej do alternatywnego systemu obrotu, możliwości rozwoju i komercjalizacji technologii czy oceny możliwości osiągnięcia stopy zwrotu znacznie przewyższającej koszt kapitału w długim okresie.

Wykorzystując zdobyte doświadczenie w obszarze doradztwa gospodarczego, odpowiedzialnie prowadzimy akwizycję kolejnych spółek i decydujemy się na wsparcie tych o znacznym potencjale biznesowym. Dokonany przez nas wybór formy działalności, jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, podyktowany był obowiązkiem, jaki czujemy w zakresie transparentności działania i zapewnienia poczucia odpowiedzialności za podejmowane przez nas na co dzień decyzje, mówi Blichewicz.

MINIMALIZACJA RYZYKA INWESTORÓW DZIĘKI WSPARCIU BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK Z PORTFELA

Assay spółkom ze swojego portfela zapewnia dostęp do specjalistów, którzy wspierają bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw. Taka konstrukcja pozwala na pełne zaspokajanie potrzeb pojawiających się we wczesnych etapach rozwoju firm. Co istotne, proponowany model współpracy minimalizuje ryzyko inwestycyjne po stronie inwestorów.

Do dyspozycji spółek z portfela Assay są m.in.: prawnicy o różnorodnych i szerokich specjalizacjach, analitycy finansowi, HR-owcy, eksperci ds. księgowych, webmasterzy i programiści, marketingowcy, PR-owcy, event-owcy, graficy komputerowi i rysownicy.

***

Assay to niezależny fundusz inwestycyjny z długoletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa gospodarczego. Grupa działa w pionierskim na krajowym rynku modelu biznesowym, opartym na akwizycji i współprowadzeniu firm, realnie angażując się w budowanie sukcesów spółek ze swojego portfela. Assay stawia na współpracę opartą o wymianę wzajemnych doświadczeń i kompetencji funduszu, inwestora oraz pomysłodawcy projektu inwestycyjnego. Każdorazowa decyzja Grupy poparta jest dogłębną, szesnastoczynnikową analizą potencjału przedsiębiorstw w krótkim, średnim i długim okresie. Takie podejście ma zagwarantować spółkom długoterminowy rozwój, jednocześnie minimalizując ryzyko inwestycyjne.

Assay Management jest wpisany do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zapewnia to najwyższe standardy obsługi, pełną transparentność i wysoki poziom bezpieczeństwa.