Włoska Restauracja Sempre w Sopocie została wyróżniona w XIV edycji Konkursu Najpiękniejszy Budynek 2021

Kapituła XIV edycji Konkursu Najpiękniejszy Budynek 2021 zdecydowała 18 lutego 2021 r. przyznać tytuł Najpiękniejszy Budynek 2021 budynkowi Włoskiej Restauracji Sempre w Sopocie, który powstał z przebudowy obiektu zabytkowego z XIX wieku oraz wyróżnić właściciela (inwestora)  tego budynku, projektanta, architektów i wykonawcę. Wyróżnione osoby to: Mathias Stolarski, Paweł Grabarczyk, Andrzej Kwieciński, Zbigniew Kowalewski, Magdalena Grabarczyk, Krzysztof Kulawczuk, Małgorzata Ryterska, Anna Włodarczyk, Jolanta Lelątko, Agnieszka Żydecka-Bąk, Roman Pietrzak, Łukasz Lach oraz firma „A-Plan bis” Sp. z o.o.

Z uwagi na planowaną zmianę funkcji na usługową (gastronomiczną), inwestor podjął kroki mające na celu przebudowę starego budynku, dostosowujące obiekt do wymagań planowanych funkcji. Inwestor określił swoje wytyczne w zakresie technologii kuchni i konsumpcji, a projektanci wprowadzili te wytyczne do swoich opracowań projektowych, dostosowując obiekt do wymagań Inwestora i aktualnych wymagań określonych przepisami i warunkami technicznymi. W ramach prac dostosowujących wykonano m.in. całkowite podpiwniczenie obiektu z jednoczesnym pogłębieniem piwnic. Docelowo zakładając wykorzystanie podziemia na zaplecze kuchni i zaplecze socjalne. Prace, ze względu na stopień skomplikowania, były zaplanowane w technologii mieszanej, którą można nazwać maszynowo-ręczną. Część z nich została wykonana przy użyciu specjalistycznych urządzeń do drążenia gruntu w zaniżonych przestrzeniach, a część wykonywana była ręcznie (w szczególności przy historycznych ścianach nośnych).

Prace budowlane obejmują także zamurowanie obecnych okien od strony północnej (w elewacji nieprzepisowo zlokalizowanej wobec granicy z działką sąsiednią) pustakami szklanymi w systemie zapewniającym odporność ogniowa na poziomie EI 60. Na placu przed budynkiem postawiono trzy historyczne żeliwne wiaty ze starego peronu kolejowego Sopotu. Wiaty te zostały poddane konserwacji i przemalowaniu farbą do metalu.

Nawierzchnia placyku to płyty kamienne z ciemnoszarego granitu zaakceptowane przez Konserwatora Zabytków, układane naprzemiennie z fragmentami z bruku granitowego, który znajdował się na tej działce, ale w większej części był przykryty klepiskiem. Część działki stanowi trawnik, na którym sezonowo można ustawiać leżaki, oraz drewniane tarasy typu Deck – Dry. Obiekt przykryty jest dachem stromym, dwuspadkowym o pochyleniu symetrycznym 27,5 %. W trakcie remontu utrzymana została bryła budynku, jego kształt (założono niewielkie jego podwyższenie z uwagi na konieczność wykonania brakującego żelbetowego wieńca konstrukcyjnego nad piętrem). Zaprojektowana została niewielka zmiana elewacji, polegająca na uporządkowaniu okien, w tym na wykonaniu nowych otworów okiennych. Zdecydowano się na zastosowanie materiału uzupełniającego, w postaci cegieł ceramicznych w innym odcieniu, odróżniających się od materiału historycznego.


Ogólne założenia zastosowanych materiałów na elewacji:
Zaprojektowano elewację budynku, jako ceglaną, wykorzystując cegły istniejące (po ich wyczyszczeniu i segregacji). Nowe warstwy ceglane w odcieniu zbliżonym do starych, w części pierwszego piętra, będą się wyróżniać od starych powierzchni w sposób delikatny, ale wyraźny. Zmiany dotyczące budynku istniejącego:
W części architektonicznej przebudowa polega na:
– przywrócenie starych elewacji budynku – kolorystyka, faktury, detale i weranda drewniana
– wykonaniu termoizolacji budynku poprzez docieplenie ścian od wewnątrz (twarda, poliuretanowa płyta docieplająca, piankowa o gr. 10 cm EUROTHANE G)
– docieplenie dachu (przy założonym jego podwyższeniu o ok. 70 cm z uwagi na konieczność wykonania brakującego wieńca żelbetowego),
– wymianie pokrycia dachu z obecnej papy na blachę cynkowo-tytanową w kolorze antracyt, kładzionej na rąbek stojący;
– wykonaniu w obrysie historycznego budynku żelbetowego podziemia (w pełnej wysokości), połączonego ze wzmocnieniem istniejących fundamentów;
– wykonaniu wewnątrz budynku (bez ingerencji w historyczne ściany ceglane) po miejscowym wzmocnieniu ścian, niezależnej żelbetowej konstrukcji słupowo ryglowej, na której oprą się zarówno dach jak i płyta stropowa żelbetowa nad parterem;
– wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
– wykonaniu nowych ścianek działowych dostosowanych do potrzeb funkcjonalnych;
– wykonaniu nowych posadzek, tynków, sufitów podwieszonych;
– wykonaniu nowej klatki schodowej o konstrukcji żelbetowej i dostosowaniu jej do obowiązujących dziś przepisów przeciwpożarowych;
– wykonaniu dźwigu towarowego dwukomorowego;
– kompleksowym wykonaniu nowych instalacji;


Główne wejście do restauracji zajmującej dwie kondygnacje budynku, usytuowano od strony placyku, czyli od strony południowej. Do sali restauracyjnej wchodzi się przez przedsionek, mieszczący się w kubaturze istniejącej bryły budynku. Wejście na zaplecze dostępne bezpośrednio z poziomu przyległego terenu, znajduje się w ścianie wschodniej. Drzwi główne przystosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dane liczbowe:
· Pow. Zabudowy 144,9 m²
· Pow. Całkowita (kondygnacje nadziemne po obrysie zewn. 286m²
· Pow. użytkowa 291,85 m²
· Kubatura 858,5 m3
· Wysokość budynku 7,05 m
· Ilość kondygnacji 2 nadziemne oraz jedna podziemna

 

Kapituła XIV edycji Konkursu Najpiękniejszy Budynek 2021 zdecydowała 18 lutego 2021 r. przyznać następujące tytuły:

Najpiękniejszy Budynek 2021:  Włoska Restauracja Sempre w Sopocie

Właściciel Najpiękniejszego Budynku 2021: Mathias Stolarski

Projektant Najpiękniejszego Budynku 2021: „A-Plan bis” Sp. z o.o.

Architekt Najpiękniejszego Budynku 2021: Paweł Grabarczyk, Andrzej Kwieciński, Zbigniew Kowalewski, Magdalena Grabarczyk, Krzysztof Kulawczuk, Małgorzata Ryterska, Anna Włodarczyk, Jolanta Lelątko, Agnieszka Żydecka-Bąk, Roman Pietrzak

Architekt Wnętrz Najpiękniejszego Budynku 2021: Karolina Drohomirecka-Rochman

Wykonawca Najpiękniejszego Budynku 2021: Łukasz Lach

Opieka Konserwatorska Najpiękniejszego Budynku 2021: Janusz Sobczyk

Konkurs Najpiękniejszy Budynek organizowany jest przez Instytut Europejskiego Biznesu, nieformalny oddział ULAN Sp. z o.o., od 2008 r., gdy zostały ocenione budynki kilkudziesięciu banków spółdzielczych.

Kapituła XIV edycji Konkursu Najpiękniejszy Budynek 2021 jest następująca  (w kolejności alfabetycznej):

1.  mgr Elżbieta Krajewska, pełnomocnik  ULAN Sp. z o.o.,

2. mgr Jerzy Krajewski, prezes ULAN Sp. z o.o.,  dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu, przewodniczący kapituły,

3. mgr inż. Roman Żabiński, dyrektor Modern Business Club.

Statuetka Konkursu Najpiękniejszy Budynek

 

#NajpiękniejszyBudynek2021  #WłaścicielNajpiękniejszegoBudynku2021 #ProjektantNajpiękniejszegoBudynku2021 #ArchitektNajpiękniejszegoBudynku2021 #Wykonawca NajpiękniejszegoBudynku2021