Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto Brylant Polskiej Przedsiębiorczości 2018

Instytut Europejskiego Biznesu organizuje dla miast pierwszą edycję konkursu Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto Brylant Polskiej Przedsiębiorczości 2018.

Kryterium tego konkursu jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Wyniki tego konkursu Instytut Europejskiego Biznesu ogłosi wkrótce. Trwa zbieranie danych i analizy.