Firmy, które dały Kostrzynowi tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018

Kostrzyn wygrał w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 z dużą przewagą nad pozostałymi miastami.  Zdecydowało o tym to, że w tym mieście ma swoją siedzibę wielki koncern Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci marketów Biedronka i Hebe.

To pierwsze miejsce Kostrzyn ma szansę utrzymać w kolejnych latach, bo Jeronimo Martins Polska S.A. rozwija się dynamicznie i osiąga coraz większe zyski, a liczba mieszkańców Kostrzyna nie rośnie tak szybko.

Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.

W XII edycji konkursu jego kryterium jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do szczegółowej analizy IEB wybrała miasta i wsie, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi.

Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.

W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.

IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w XII edycji Konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie wartość przedsiębiorstw na mieszkańca wyższa niż  10 tysięcy złotych

Znalazł 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.

O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.

Firmy, które dały miastu Kostrzyn tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r.  w tys. zł
1 Jeronimo Martins Polska S.A. 17589134
2 JM Nieruchomości Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna 273386
3 Marathon International Sp. z o.o. S.K. 90380
4 Akzo Nobel Industrial Coatings Sp. z o.o. 43692
5 AGROCHEST Sp. z o.o. 30322
6 Puratos Polska Sp. z o.o. 25923
7 Pferd Vsm sp. z o.o. 19898
8 SABA POLSKA Sp. z o.o. 18539
9 Avrio Media Sp. z o.o. 16533
10 Sartorius Stedim Poland sp. z o.o. 15752
11 Pci Membranes Sp. z o.o. 11660
12 Minebea Intec Poland Sp. z o.o. 11265
13 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o. 11156
14 PBT ZACHÓD S.A. 10418
15 Gminna Sp-Nia Samopomoc Chłopska w Kostrzynie Wlkp 8954
16 PBO Zachód Sp. z o.o. Pbt S.K. 8747
17 Sartorius Poland Sp. z o.o. 8163
18 Pbo Anioła Inwestycje Sp. z o.o. 5166
19 Hurtownia Motoryzacyjna Moto-Car Sp. z o.o. 4385
20 HURT-TEL Sp. z o.o. 4121
21 Motorem Graczyk S.J. 2653
22 AS Instalator Sp. z o.o. 1813
23 Madar Sp. z o.o. 1777
24 Sigma Sp. z o.o. 1776
25 Arkor – Piekarnia Bogienka Sp. z o.o. 1496
26 KKS Steel Sp. z o.o. 1341
27 Marathontruck Service Sp. z o.o. 1162
28 Mm Profile Sp. z o.o. 1140
29 Europartner Cegielscy sp.j. 950
30 Pantrans Sp. z o.o. 415
31 Quatra Forms Sp. z o.o. 358
32 Westahouse Sp. z o.o. 293
33 Hermes International Sp. z o.o. 113
Łącznie 18222881

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

Liczba mieszkańców 1 stycznia 2018 r.  na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Autor: Jerzy Krajewski