Darpol Sp. z o.o. S.K. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania i Światowa Firma Worldwide Company 2020

Darpol Sp. z o.o. S.K. w Bydgoszczy została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020, w VIII edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2020  i VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020 na podstawie danych finansowych.

 Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 15,2 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2019 r. osiągnął poziom 31,4 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2020.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 100,6 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Eksportowało w 2019 r. do 40 krajów, dzięki czemu uzyskało tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2020.

Łącząc doświadczenie trzech pokoleń, Darpol już od 1988 r. zajmuje się produkcją, dostawami oraz naprawami części zamiennych i wyposażenia pojazdów szynowych.

Bazując na precyzji i innowacyjności, z zespołem doświadczonych inżynierów, Darpol jest dziś wiodącym producentem i dostawcą podzespołów stosowanych w wagonach osobowych, lokomotywach, jednostkach trakcyjnych i tramwajach. Firma produkuje rozwiązania własne, a także projektuje je na zlecenie swoich klientów. Posiada silny zespół techniczny specjalizujących się przede wszystkim w technologiach metalu, mechanice i elektrotechnice.

Drugim filarem działalności jest obróbka metali, w tym produkcja elementów metalowych według projektu zamawiającego. Darpol wykorzystuje przy jej realizacji takie technologie jak zaawansowane cięcie laserowe blach, gięcie, toczenie, spawanie, zgrzewanie, frezowanie.

Wszystkie części zamienne oraz usługi obróbki metali oferowane przez Darpol objęte są gwarancją dostawcy, a wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008, ISO  3834-3-2007 oraz działanie zgodne z normą EN 15085-2-2007 pozwalają zachować kontrolę i wysoką jakość dostarczanych wyrobów. Produkty i usługi realizowane są dodatkowo zgodnie ze ścisłymi normami kolejowymi, a w opracowywaniu nowych wyrobów Darpol współpracuje m.in. z różnymi instytutami naukowymi.

Przez wiele lat działalności Darpol zdobył uznanie oraz liczne rekomendacje za swoje umiejętności techniczne, elastyczne podejście do potrzeb klienta i różnorodną, kompleksową ofertę oraz dynamiczny rozwój.  Darpol może poszczycić się wieloma tytułami, np. Diament Forbesa, Gepard Biznesu, Gazela Biznesu, Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju, wyróżnienie Pracodawców Pomorza i Kujaw, Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Mocna Firma Godna Zaufania i inne.  Firma cieszy się też opinią preferowanego dostawcy dla przewoźników kolejowych w zarówno w kraju jak i za granicą. Prowadzi eksport do 40 krajów.

Założycielem i Prezesem firmy jest p. Dariusz Jasiński wyróżniony m.in. przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wybitnym cywilnym odznaczeniem państwowym – Srebrnym Krzyżem Zasługi. “Krzyż Zasługi” jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Została doceniona tu jego długoletnia działalność biznesowa oraz wybitna aktywność sportowa i społeczna. Prywatnie bowiem jest długoletnim arbitrem międzynarodowym w piłce siatkowej sędziującym mecze najwyższego poziomu na całym świecie, m.in. Igrzyska w Londynie 2012. W związku z tym został też odznaczony przez PZPS „Medalem za wybitne zasługi w rozwoju i piłki siatkowej” (2008), Złotą Odznaką PZPS, Nagrodą za Długoletnią Współpracę Przy Organizacji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera (2014). Jest także jednym z dwóch polskich sędziów międzynarodowych siatkówki niepełnosprawnych.

Więcej informacji o firmie pod adresem https://darpol.bydgoszcz.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #światowafirma #światowafirmaworldwidecompany #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

W lutym 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 85 187 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.