Ewa Małgorzata Wiertelak – Prezes Zarządu Medora Sp. z o.o.