Miasta Najlepsze Dla Zdrowia 2019

Instytut HoliEdu zdecydował się dodać do VII edycji Konkursu Najlepszy Dla Zdrowia 2019 nową kategorię –  Miasta Najlepsze Dla Zdrowia 2019.

W tej kategorii wyboru będzie dokonywała kapituła konkursu (tak jak w pozostałych kategoriach), ale będą ściślej określone kryteria wyróżnienia, m.in. jakość powietrza, jakość wody w wodociągach, procentowy zasięg kanalizacji, rozwój ekomobliności, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, liczba lekarzy na 1000 mieszkańców.

Statuetka Konkursu Najlepszy Dla Zdrowia

#MiastaNajlepszeDlaZdrowia

#najlepszydlazdrowia

#thebestforhealth

#elektromobilność